Lorber over Swedenborg.

Lorber schrijft over Swedenborg:
‘Hij [Swedenborg] is waar en goed, dat kan je zeker geloven.’


Jakob Lorber doet in zijn werken verschillende mededelingen over Swedenborg.
Op de vraag: 'Moeten we de boeken Emanuel Swedenborg volledig geloven?',
o­ntving Lorber het volgende antwoord:

‘Hij (Swedenborg) werd door Mij opgewekt en door Mijn engelen in alle wijsheid van uit Mij geleid, al naar gelang van de graad van hun liefde. Wat hij zegt is goed en waar. Mijn leer en Mijn levend woord echter, dat uit Mijn mond naar je toekomt door de liefde in jullie, staat hoger dan alle profeten en de wijsheid van alle engelen. Wie dus de ware liefde tot Mij heeft, die zal ook veel wijsheid gegeven worden.’ Himmelsgaben 1: p. 17
………………..
‘Swedenborg is waar en goed, dat kan je zeker geloven. Maar geloof ook: de Liefde is boven alles verheven en heilig! Wie deze dus heeft, die heeft alles; want die heeft waarlijk Mij Zelf! En zie, dat is meer dan alle profeten, alle apostelen benevens Petrus, Paulus en Johannes en dus ook meer dan Swedenborg.’ Himmelsgaben I p :21
………………..
‘Wie bijvoorbeeld het Lutherse geloof heeft aangenomen, woont geestelijk gezien, in de algemeen geestelijke vorm ‘Luther’. Hij is een inwoner van de Lutherse vereniging. De leider is een algemeen geestelijk lichaam voor al degenen die hetzelfde geloof en dezelfde liefde hebben. Zo is het ook gesteld met de eerste verbreiders van de leer van de Heer, en ook met Swedenhorg die jullie hebben leren kennen.’ Geistige Sonne 11: 65 :12.
………………..
‘De bekende protestanten hadden nog heel veel van Rome kunnen leren! Zelfs Swedenborg heeft daar veel ervaring opgedaan, hetgeen hem heeft geholpen de poort tot zijn innerlijk leven pas goed te openen, want hij was iemand die uit alles de kwintessens wist te halen en daaruit nut trok.’ Himmelsgaben 1: p. 98:10
………………..
In Lorbers: 'Himmelsgaben', wordt op de paginas 309-314 uitleg gegeven over de verloren zoon (de mens) die tenslotte weer in het vaderhuis terugkeert. Op een groot bord verschijnen eerst allerlei zonnestelsels, maar die worden vervangen door een nieuwe grote figuur.

:26 ‘Wat denken jullie dat dit nieuwe beeld voorstelt? Jullie die min of meer de grote scheppingsmens uit de geschriften van Swedenborg hebben leren kennen, zullen misschien denken dat dit deze grote mens is. Maar Ik zeg jullie: helemaal verkeerd! De mens die jullie daar zien is niets meer en niets minder dan de ‘verloren zoon’ die zichzelf heeft teruggevonden, die zich in elk afzonderlijk wedergeboren mens heeft teruggevonden.’
………………..
De Heer zegt: “Het lezen van de boeken van de wijze man Emanuel Swedenborg is erg nuttig voor je geweest, omdat je ook dadelijk hetgeen je gelezen had in de praktijk hebt gebracht. Maar dezen hier hebben noch Mijn Woord gelezen, noch hetgeen Ik aan Swedenborg over Mijn Woord heb geopenhaard en staan hier dus totaal als nieuwelingen.” Himmelsgaben 11; p. 254 :4
………………..
Andere plaatsen in Lorbers werken waar Swedenborg genoemd wordt zijn:
Von der Hölle his zur Himmel: band I: p. 451.84, en in band II: p. 339.
Bisschop Martinus: hoofdstuk 32:14,15 & 52:1
Himmelsgaben III p.324:9


………………..
Teksten overgenomen uit Swedenborgiana editie 15-1995.
zie ook: www1.tip.nl/~t890121/JakobLorber.htm 
De redactie van Swedenborg Boekhuis houdt zich aanbevolen voor eventuele uitbreidingen van dit overzicht, zo mogelijk ? Bij voorbaat dank.
.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *

Lorber over Swedenborg

Lorber over Swedenborg

Jakob Lorber doet in zijn werken verschillende mededelingen over Swedenborg. Op de vraag: Moeten we de boeken Emanuel Swedenborg volledig geloven? o­ntving hij het volgende antwoord:
‘Hij (Swedenborg) werd door Mij opgewekt en door Mijn engelen in alle wijsheid van uit Mij geleid, al naar gelang van de graad van hun liefde. Wat hij zegt is goed en waar. Mijn leer en Mijn levend woord echter, dat uit Mijn mond naar je toekomt door de liefde in jullie, staat hoger dan alle profeten en de wijsheid van alle engelen. Wie dus de ware liefde tot Mij heeft, die zal ook veel wijsheid gegeven worden.’
Himmelsgaben 1: p. 17

Verder lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *