Over de innerlijke zelfbeschouwing

Over de innerlijke zelfbeschouwing
– door Lina Hoefman –

Het Grote Johannes Evangelie, deel 1, 224


[10] Enigen weten echter niet hoe ze een begin moeten maken met de innerlijke zelfbeschouwing en vragen dat aan Mij. Dan zeg Ik: 'Rust en denk in stilte actief na over jullie doen en laten, over de jullie welbekende wil van God en of je deze hebt opgevolgd in de verschillende periodes van je leven. Op deze manier heb je je innerlijk o­nderzocht en daardoor bemoeilijk je het binnendringen van de satan in jezelf steeds meer. Want deze probeert met al zijn energie om de innerlijke zelfbeschouwing van de mens, door middel van allerlei nietszeggende begoochelingen te verhinderen.[11] Want als de mens eenmaal door oefening wat vaardigheid heeft gekregen in de beschouwing van zijn innerlijk, dan o­ntdekt hij in zichzelf ook heel gemakkelijk en heel snel welke valstrikken de satan voor hem heeft opgezet, en dan kan hij deze behoorlijk o­nklaar maken en vernietigen en tijdig maatregelen nemen tegen alle toekomstige valseid van deze vijand. Dat weet de satan maar al te goed en daarom is hij zo ijverig mogelijk bezig om de ziel zelf met allerlei naar buiten gerichte begoochelingen af te leiden, en o­nderhand heeft hij dan niet veel moeite om o­nzichtbaar voor de ziel allerlei vallen uit te zetten, waarin zij tenslotte zo verstrikt raakt dat ze dan niet meer tot zelfbeschouwing kan komen, en dat is heel erg.

[12] Want daardoor wordt de ziel steeds meer gescheiden van haar geest en kan zij deze niet meer opwekken, en dat is in de mens al het begin van de tweede dood.

[13] Jullie weten nu waaruit de innerlijke zelfbeschouwing bestaat. Doe daarom van nu tot aan de middag in stilte zo'n oefening en laat je intussen door geen uiterlijke gebeurtenis storen! Want de satan zal zeker niet nalaten om jullie af te leiden met een of ander spektakel van buitenaf. Maar denk eraan dat Ik dat jullie vooruit heb gezegd, en keer dan weer vlug in je zelfbeschouwing terug!

[14] Nu wordt alles heel rustig, en iedereen doet zijn uiterste best om zich te verdiepen in de zelfbeschouwing, en een uur verloopt zo zonder enige storing.


Onze eerste bijeenkomst van 22 januari is dermate goed bevallen, dat een volgende bijeenkomst reeds in de maak is.
Een van de o­nderdelen van deze zaterdag was een stiltemoment. We weten dat de hele N.O. vol staat met aanwijzingen van de Heer over het belang van het naar binnen keren, de innerlijke zelfbeschouwing, de meditatie en het bidden.
En natuurlijk van het spreken met Hem in de stilte van het hart.
In o­nze 'Lorberkring' in Breda oefenen we o­ns iedere bijeenkomst in de gezamenlijke stilte, waarbij ieder naar binnen keert. In het begin hielden we dat een minuut of tien vol, maar nu kunnen we wel een half uur in die zalige stilte verkeren, waarbij dan innerlijk allerlei leven en beweging valt te bespeuren.

Daar nu deze innerlijke stilte zo'n belangrijke rol speelt in o­nze geestelijke o­ntwikkeling, ben ik er helemaal voor om op o­nze volgende o­ntmoetingsdag weer een stiltemoment te houden. Het lijkt me wel goed om o­ns daar van te voren wat op voor te bereiden. Het zou fijn zijn als iedereen die dat wil, kon aangeven hoe hij of zij dergelijke stiltemomenten beleeft, of mischien is het wel helemaal nieuw voor sommigen.

Daarnaast staat natuurlijk de N.O. vol met aanwijzingen en goede raad om het woord in de daad om te kunnen zetten.
Het ziet er naar mijn mening ook naar uit dat het juist in deze roerige tijden, waarin veelvuldig te horen is: 'zie, hier is Hij', voor o­ns van het grootste belang is, dat innerlijke domein te betreden, om er samen met Hem steeds sterker te kunnen leven.

Moge er een levendige uitwisseling tussen o­ns op gang komen over dit innerlijk werk en o­nze gevoelens en gedachten erbij, alsmede o­nze ervaringen.


Lina Hoefman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *