Swedenborg over het Heilig Avondmaal.

Hemelse Leer
Hoofdstuk 16.
Over het Heilig Avondmaal.


Over het Heilig Avondmaal.

210. Het Heilig Avondmaal is door de Heer ingesteld zodat er daardoor verbinding kan zijn van de kerk met de hemel en dus met de Heer, daarom is dit het heiligste van de eredienst.

211. Maar hoe die verbinding geschiedt, vatten degenen niet die niets weten over de inwendige of geestelijke zin van het Woord, want die denken niet buiten de uitwendige zin, zijnde de letterlijke zin. Vanuit de inwendige of geestelijken zin van het Woord wordt geweten wat het Lichaam en het Bloed betekent, en wat het Brood en de Wijn, voorts wat de Nuttiging [letterlijk: het kauwen] betekent.

212. In de geestelijke zin is het lichaam of het vlees des Heren het goede van de liefde, eender het brood; en het bloed des Heren is het goede van het geloof, eender de wijn; en de nuttiging is de toe-eigening en de verbinding. De engelen die bij de mens zijn wanneer hij tot het Sacrament van het Avondmaal gaat, verstaan die dingen niet anders, zij doorvatten immers alle dingen geestelijk. Vandaar is het dat het heilige der liefde en het heilige van het geloof dan invloeit uit de engelen bij de mens, aldus door d hemel uit de Heer; vandaar de verbinding.

213. Uit deze dingen blijkt dat de mens wanneer hij het brood neemt, dat het Lichaam is, hij verbonden wordt met de Heer door het goede van de liefde tot Hem uit Hem. En dat hij wanneer hij de wijn neemt, die het bloed is, verbonden wordt met de Heer door het goede van het geloof in Hem uit Hem. Maar men moet weten, dat de verbinding met de Heer door het Sacrament van het Avondmaal alleen geschiedt bij hen die in het goede van de liefde en het geloof in de Heer uit de Heer zijn. Bij dezen is er door het Heilig Avondmaal verbinding, bij de overigen is er tegenwoordigheid en niet verbinding.

214. Bovendien sluit het Heilig Avondmaal in en vat het samen de gehele Goddelijken Eredienst ingesteld in de Israëlitische Kerk. De brandoffers immers en de slachtoffers, waarin de eredienst van die kerk voornamelijk bestond, werden met één woord geheten brood; vandaar ook is het Heilig Avondmaal het complement ervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *