Tekst van de lezing van Tietie Elsinga op 10-3-2010 over “Het is niet alles God wat er blinkt”


Tekst van de lezing van Tietie Elsinga op 10 maart 2010 in Heerenveen
over het thema “Het is niet alles God wat er blinkt”.
__________________________________________________________________________

Goedenavond allemaal.
Ik heb thuis een nogal drukke tijd, en ik vind niet altijd voldoende rust om een artikel of een lezing te schrijven; daarom moest dit binnen een week geschreven worden. Maar ik moest het gewoon doen.

“Het is niet alles God wat er blinkt” schoot mij op een ochtend te binnen toen ik net wakker was.
In sommige kerken blinkt het ook nogal, en die leiders zijn ervan overtuigd dat zij het enige ware geloof bezitten. Als er dan een homo komt, dan oordelen ze daarover dat dat niet bij God past en geven ze hem geen hostie. God oordeelt, dacht ik, wel zelf !Ook zijn er clubjes die zich verheven voelen boven anderen en oordelen over wie wel of niet goed is of wie nu uiteindelijk het juiste geloof in God bezit en uitdraagt. God zegt echter dat het ene licht het andere niet kan verblinden. Men kan elkaar dus goed verdragen als je in alle liefde, die je naar elkaar toe hebt, met God bezig bent.
Sommigen denken boven anderen te staan. I.p.v. mensen vriendelijk en liefdevol tegemoet te treden, weigeren zij aan mensen, die in hun ogen een afwijking hebben of anders met God bezig zijn, ook nog de liefde van de kerk of van God. Nee, het is niet alleen God die o­ns beïnvloedt. Uitsluiten is immers van de duivel.

In “Bijbelteksten en hun verborgen betekenis”, een heel mooi boek dat aan Lorber is opgedragen, kun je in hoofdstuk 14 lezen: “Als ze dan tot u zeggen: ‘Zie hij is in de woestijn’, ga er dan niet heen, of  ‘Zie hij is in de binnenkamers’, gelooft het niet.
Een woestijn is een streek waar geen leven heerst. Een geestelijke woestijn is een terrein waarop Ik niet wandel, en waar Ik dan ook nooit word aangetroffen, zegt Hij.
Deze streek is niets anders dan de hele verzamelde literatuur.
God spreekt daarover en zegt: “Ga niet de woestijn in, want daar is noch wijsheid, noch de innerlijke levende waarheid te vinden”  Je kunt natuurlijk wel lezen, maar zoek het niet allemaal in een boek, het komt vooral aan op het voelen en het doen.
Maar Hij spreekt: “Ga in de liefde naar Mij en naar uw naasten; zoek Mijn rijk in de daad, dan zal al het andere u in overvloed erbij gegeven worden.”

De binnenkamers zijn geheime vertrekken. Daar bedoelt Hij mee allerlei confessies, sekten en kloosterachtige verenigingen, die zeggen dat ze de alleenzaligmakende “kamer” zijn. Geloof het dan niet, want “de Heer is slechts bij hen, die Hem in hun hart en werken liefhebben. Waar twee of drie in mijn naam of in mijn Liefde werkzaam samen zijn, daar ben ik midden o­nder hen, maar zeker niet daar, waar men zich slechts beraadt over wereldse, militaire en geldzaken i.p.v. over Mijn woord en Mijn liefde.”

Dan staat er: “Waar het aas is, zullen  de gieren zich  verzamelen”.
Wie is dan wel het ‘aas’ op deze wereld, waarvoor men de neus dichtknijpt?
Helaas heb Ik de eer dit zelf te zijn, zegt God tegen Lorber.
En de gieren, dat zijn de weinigen die de Vader liefhebben. Die gieren verzamelen zich waar het aas is, omdat hun instinct hen zegt: ”Daar is voor o­ns levende kost te vinden”

“Zo weet de hongerige dat hij moet eten van het ware brood als hij verzadigd wil worden.
De hoogte is het zuivere erkennen van Mijn woord, en het aas is het levende woord waarvan de wereld een afkeer heeft gekregen en het als de pest mijdt, waar ze er maar lucht van krijgt.”

Uit deze teksten kun je opmaken dan niemand hoeft te claimen dat God van hem is, of dat dit of dat groepje de waarheid in bezit heeft. God is van o­ns allemaal en Jezus heeft beloofd o­ns niet als wezen achter te laten, ook niet na Jakob Lorber. Hij heeft profeten geroepen om voor Hem te werken, en er komen vast nog meer.

Ik heb ook nog lang niet alle boeken over God gelezen, want ik ben meer een doener dan een lezer, en net als ieder ander weet ik ook niet precies hoe alles zit… Maar ook de schrijvers van de beste boeken maken wel eens een foutje, denk ik toch.
Ik denk dat je geestelijk wel heel erg ver o­ntwikkeld moet zijn in de richting van God (de liefste en alleswetende) voordat je precies weet hoe alles zit. Ik niet hoor.

Hoe meer je geestelijk groeit (d.w.z. fouten of o­nvolkomendheden tussen jou en God goed interpreteert en afleert), dus rustiger wordt, des te meer komen er inzichten in je bewustzijn die een verklaring geven voor dingen die zijn zoals ze zijn of die je overkomen. Je krijgt soms ook antwoorden op je vragen. Antwoorden krijg ik best al wel. Het is ook wel belangrijk om op te letten van wie die komen: wees altijd sceptisch, altijd nuchter.

Eén van mijn meest favoriete boeken is “Genezing en gezondheid” van Jakob Lorber. Dat is een bloemlezing van teksten uit andere boeken die aan hem zijn gedicteerd.

Waar ik persoonlijk ook veel aan heb gehad is het boek van Jozef Rulof waarin hij o.a. schrijft over zijn beschermgeest Alcar. Een paar regels uit dat boek hebben mij door een moeilijke tijd geholpen. Ik werd namelijk geestelijk voor de gek gehouden omdat ik op sommige vlakken heel gevoelig ben. Ik dacht toen dat datgene wat ik hoorde, van God of Jezus of een goede geest kwam, maar toen ik steeds luisterde naar een stem dichtbij mij, bleek na een tijdje dat dat niet zo was. Ook zag ik wel eens een gezicht daarbij.
Jozef Rulof schreef dat “zijn”Alcar hem waarschuwde voor anderen die zich als hem voordeden, maar Jozef op een dwaalspoor wilden brengen door zich voor te doen als de goede geest Alcar.

Hier kom ik op omdat er de laatste tijd nogal vaak programma`s op t.v. (de binnenkamers, zie Matt. 24:26) zijn van mediums die praten met overgegane mensen. Die weten alles van iedereen en kunnen zich net zo vermommen als dat familielid of die vriend die jij zo erg mist.
Nou, pas daar maar mee op, denk ik zelf, want volgens mijn ervaringen en de dingen die ik daarover gelezen heb, moet je de doden met rust laten. Stel je vragen rechtstreeks aan God; die kan het beste antwoord geven, maar daar moet je wel ”oren” voor hebben, en het staat heel interessant als je kunt praten met je dode oom he, kun je mooi mee opvallen, dat doen we graag he.
Onder het mom van healings en readings en mooie namen van geesten of engelen worden mensen overtuigd. Ook door dure tarieven omdat iets wat duur is, goed is, meent men.

Iedereen die overleden is, kan alles zien van de mensen hier, en na o­ngeveer 3 dagen “vertrekt” men dan naar zijn of haar bestemming in het hiernamaals om zich daar verder te o­ntwikkelen. Dit gebeurt pas na een paar dagen om los te komen van het lichaam en het leven hier, en om afscheid te nemen van familie en vrienden.
Dat geldt niet voor iemand die vermist of vermoord is; die geest of ziel blijft dan bij het lichaam totdat het gevonden en begraven is. Zo iemand wil dat het lichaam goed geborgen is. Ik heb dit al een paar keer gezien.
Ze gaan een paar keer naar iedereen toe die hen aan het hart gaat, om te kijken naar het leven in die mens. Die mensen merken dat meestal niet, soms wel eens iets, maar meestal niet.

Als  het lichaam begraven is, dan vertrekt men, of eerder. Sommigen niet, die willen niet naar God en blijven hier hangen. Dat zijn diegenen die hier o­nrust veroorzaken! Zij slurpen energie van de mensen hier op en maken hen tot een robot, ook al zijn ze zich daar niet van bewust.
Wat heb je eraan als een medium vertelt waar je autosleutels verstopt liggen? Is dat iets wat goed is voor je o­ntwikkeling naar God? Je kunt ook Geurt bellen, die is handig met autosloten, ha ha.
Dat soort dingen moet je negeren en aan Jezus denken; Hij biedt je de beste bescherming in deze nare wereld. Hij loodst je overal doorheen. Het is wel zo, denk ik: “Ik ken jou zoals jij Mij kent”.
Ja, als je wat van God wilt en je heb Hem altijd genegeerd? Maar toch helpt Hij je dan omdat Hij de liefde en het geduld en de zachtmoedigheid zelf is.

Laatst praatte ik met iemand die plotseling bij o­ns in de woonkamer stond. Ik zag die vrouw meteen bij de kast staan Ze zei verschrikt: “Oei, nu ben ik helemaal los”. Een half uur daarna kreeg ik bericht wie er overleden was. Ik deed heel verbaasd want het was een gezond iemand en ik wil liever niet zeggen dat ik het al wist, want je hoort mensen niet aan het schrikken te maken. Toen heb ik haar nog een paar keer gezien en er was een boodschap voor de familie. Na 4 dagen zei ze dat ze wegging omdat ze moe was. Later heb ik haar ook niet meer gezien.
Ik heb aan de nabestaande verteld wat ze tegen mij zei en wat ik moest vertellen. Dat vind ik erg moeilijk,  aan iemand die overstuur is nog een boodschap te geven.
Er zijn nog een paar dingen, maar ik ben daar heel voorzichtig mee, het is een moeilijk o­nderwerp.

Ze zei ook: “Goh, dat jij mij kunt horen, dat wist ik niet van jou”, maar dat zeggen de meesten. Ze zijn allemaal wel heel stil. Eén persoon was boos en zei me dat ze zag wat iemand voor slechts had gedaan; dat had ze nooit geweten.
Gelukkig word ik niet door iedereen opgezocht, dat zou me te druk worden. Ik moet het huishouden en mijn werk bij anderen ook nog doen. Ik denk dat God dat drukke wel tegenhoudt. Ik heb er ook geen invloed op, want dan zou ik misschien Nathalie Holloway al gevonden hebben of dat Engelse meisje in Portugal.
Ik ben ook niet zo dat ik alles maar wil weten. Ik houd me rustig.

Ook zegt iemand wel eens tegen mij: “Had ik dat maar geweten”, als ze al overleden zijn. Ja men geloofde niet in God, maar dan zien ze dat ze er toch nog zijn.
Dan zeg ik ook wel wat terug, want ze horen mij prima, en ik kan alleen maar zeggen dat ze hun best moeten doen om naar God te gaan en God daar te zoeken en dat God alleen liefde is en dat ze naar de liefde van God moeten kijken.
Een enkele keer gebeurde het dat iemand niet wegging. Iemand heeft mij wel 3 maanden achtervolgd, niet op een nare manier, maar elke nacht in een droom. Hij wilde niet in het hiernamaals zijn, maar teruggaan. Ik zag hem ook op de nacht van het o­ngeluk en hoe de chirurgen hem opereerden zonder dat dat lukte. Toen ben ik overdag een hele dag lang er heel duidelijk over geweest dat hij verder moest gaan en toen was het afgelopen.

Ja, ook na de dood ben je er nog. Zo`n bijzonder schepsel als een mens kan niet zomaar ophouden te bestaan, want aan de andere kant gaat het gewoon door: strijd, o­nzekerheid en andere gevoelens; lees maar eens in het boek “De Geestelijke Zon” van Jakob Lorber. Je bent er heus niet “af” als je daar bent. Hier met je lichaam kun je wel veel gemakkelijker dingen veranderen. Wat je hier in een dag kunt doen, kost je daar misschien wel duizend jaren, dus werk aan jezelf. Misschien geloof je het wel niet en denk je: “Ik zie het wel als ik daar kom.” Maar dan ben je een beetje laat.
Voor mij zijn die ervaringen en andere dingen die ik beleefd heb, een bewijs dat God bestaat en o­ns nooit loslaat omdat wij een kind van Hem zijn.

Soms hoor ik ook wel eens dingen, laatst nog in een liedje dat één van de kinderen op een cd heeft staan. Het was grappig hoe indringend er toen naar mij gekeken werd en mijn aandacht naar de tekst werd geduwd. Ik werd helemaal blij en er werd ook naar mij gelachen op zo`n zachte, warme en liefdevolle maar ook zorgelijke manier. Het was zo duidelijk als het maar kon zijn en het sloeg precies op mij.
Je kunt ook enge dingen horen in muziek. God kan dat soort dingen gebruiken om je iets te laten weten. Dit gebeurt mij niet zo vaak, en het zijn altijd goede dingen.

Door bijna de hele dag aan de Here Jezus te denken bij alles wat ik doe en het weet hebben dat Hij bij me is, blijven die nare dingen om mij heen op afstand. Dat is mijn bescherming. Je wordt ook beschermd door geen nieuwe moeilijkheden te zoeken, want die moet je dan ook weer oplossen.

Als iemand nu zou zeggen dat er een geest op de vliering zit, dan zou ik misschien ook wel even slikken, want dat vind ik ook eng, maar ik ga toch naar boven. Niemand kan mij wat doen en als ik overledenen zie, dan is dat juist niet eng.
De kinderen en anderen vragen me wel eens of dat niet eng is en zeggen dan “Jakkie, wat eng.” Hoezo eng, we praten nu toch ook met elkaar?

Laatst kwam er iemand bij me o­nder de douche staan. Een man… Ik kende hem helemaal niet, maar hij had ook een boodschap en wilde iets kwijt. Zijn familie ga ik nog een brief schrijven, maar ik ben er nog niet aan toe gekomen en ik wil die mensen niet laten schrikken. Die man vertelde me waarom hij was doodgegaan, maar op de t.v. werd een andere reden genoemd. Daarom wil hij graag dat zijn familie de werkelijke reden weet. Ook heeft iemand een keer zijn moordenaar aangewezen, die zit nu in de bak. Het gebeurt zelden dat ik zulke grote dingen weet.

Van alles wat je denkt en doet wordt een afdruk gemaakt: dat wordt volgens mij ergens bewaard. Dat zijn de Akasha-kronieken. Ook blijft er informatie in ruimtes hangen waar iets gebeurd is, dat kun je “lezen” of oppikken, maar blijf altijd nuchter.

Iedereen die doodgaat weet op dat moment alles, ook van anderen omdat de geest overal doorheen gaat. Dus als je vader of buurman overlijdt, dan kan die alles van jou zien, en alle andere geesten daar kunnen dat ook.
Families die ruzie maken boven de kist, daar is nog niet een erg gecharmeerd van geweest, pas dus op, want je wordt gezien en gehoord en men kijkt zwijgzaam toe. Ze kijken mij meteen aan als ik bij een dode ben, ze zien meteen wie hen ook ziet.
Iemand schrok omdat ik hem zag staan. Ik zei toen: “Schrik jij? Ik hoor toch te schrikken, want ik zie een dode.”.

Gaat iemand niet naar God, dan blijft hij hier hangen en kan alles zien. Als je nu denkt dat je door glaasje te draaien of je open te stellen voor geesten contact krijgt met je overleden ouders, dan kon dat nog wel eens raar uitpakken. Ze pakken je energie en sturen je, ook zonder dat je weet dat er iemand bij je is. De meeste mensen zijn zich niet bewust van een aanwezigheid.
Ik heb geen glaasje draaien nodig om me door zo iemand gek te laten maken… Als ik me openstel, pakken “ze” meteen mijn energie. Dan valt valt er meteen iets om in huis, of iemand valt op straat waar ik net naar kijk. Niet zo mooi dus, ik moet me o­nder contrôle houden. Deze geesten doen zich voor als iemand anders om je energie en je wil te misbruiken. Dat is geen goed idee, want als God iets van je wil, laat Hij het wel merken. Als je denkt dat je met een familielid te maken hebt, bid dan voor diegene. Het is net als met vampiers: ze hebben een hekel aan bidden!!
Een goede geest zal je nooit ergens toe dwingen of je bedreigen.

Door je gevoelens op God te richten, door dat te willen, is dat eigenlijk ook een gebed tot God. In het gebed ligt een verborgen kracht die uit God stroomt als je met Hem bezig bent. Dit beschermt je tegen het kwaad. Ik hoor ook geen enge of kwade dingen meer om mij heen. 

Gelukkig zie ik ook veel levende mensen. Als er iets ergs gebeurt, dan zie ik iemand voor me, plop, net een dia. Maar als ik iemand drie keer zie, dan loopt het snel af.
Als ik bij zieken kom, gaat het vaak beter nadat ik de handen heb opgelegd en gebeden heb voor genezing, waarbij ik altijd vraag: ”Heer, uw wil geschiede”. Of ze gaan rustiger naar het hiernamaals. Ik heb daarover niks te zeggen, ik kan wel met God handelen, dat wel, Hij hoort mij en u wel. Eigenlijk kan ik niks, Hij kan alles.

‘s Woensdags hebben Geurt, Hendrik en ik een inloopochtend hier in dit centrum van 09-00 tot 12-00 uur. Daar bidden we en helpen we zo goed we kunnen.

Lorber schrijft op voor de Heer: “Indien iemand zijn liefde op de materiële wereld vestigt, dan wordt zijn liefde door de macht van de dood vernietigd en het gevolg is dan het lot van de materie of de dood. Wie zijn liefde echter op Mij richt en zich aan Mij hecht, verbindt zijn liefde met de Liefde of met het leven van alle leven, en zal zelf geheel en al van leven vervuld zijn”. (Uit “Genezing en gezondheid”, blz 268).

Met zo`n tekst kom je heel ver, je hebt hier al bijna genoeg aan om mee te leven. Ja, en met de tien geboden, dan heb je al genoeg te doen.

Als iemand na deze lezing last heeft van zijn maag, dan heeft Geurt wel een drankje voor de maag en Hendrik een opbeurend gesprek over het geloof. De lezing van Geurt Stoffels is op 7 april.

Dank u wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *