Een wonder met symbolische betekenis voor de priesters

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 103 / 244 »»
[1] (De Heer:) 'Jullie hebben Mij gevraagd een teken te doen, en daarom zal Ik er ook een voor jullie ogen doen; maar niet door het teken zullen jullie zalig worden, maar alleen door jullie geloof in Mij en het leven volgens Mijn leer!
[2] Kijk, hier op deze heuvel, die helemaal kaal en woest is, staat nog een oude vijgenboom die al meer dan dertig jaar verdord is! Toentertijd ontlaadde zich hier een geweldig onweer, de regen viel in stromen uit de wolken neer op de aarde en spoelde de toch al schaarse aarde weg van de rotsachtige bodem, en zo verdorden weldra gras en bomen, omdat ze niet meer gevoed konden worden.
[3] Kijk, met deze heuvel en met de tamelijk uitgestrekte omgeving ervan en dus ook met deze boom is het precies zo gesteld als met jullie kennis van de ene, enig ware God! Zonder het ware, innerlijke kennen van de ene, enig ware en levende God is voor de mens alles dood en woest en dor en moet dat ook zijn; hij verdort en kwijnt weg omdat hij geen voedsel voor zijn ziel en geest kan vinden, omdat de storm van zijn wereldse gezindheid de voedende en leven brengende aarde, die Gods levende woord is, van hem heeft weggespoeld. Zo is ook deze boom en al het gras eromheen verdord en hij kan niet uit zichzelf tot leven komen, omdat er geen aarde aanwezig is, maar hij kan dat alleen door Gods macht, die nieuwe aarde kan scheppen, die alles bevat wat voor het leven van planten nodig is. En zo wil Ik dat deze hele streek en in de eerste plaats deze heuvel, ongeveer twee ellen hoog met vruchtbare aarde wordt bedekt! -Het geschiede!'
[4] Toen Ik dat had gezegd, was de hele streek en ook de heuvel met duidelijk zeer vruchtbare aarde bedekt, waardoor de heidense priesters zo verbaasd en van hun stuk raakten, dat ze begonnen te beven en de ene, die de vorige avond al onderwezen was, uitriep: 'Ja, Degene die ik zolang tevergeefs heb gezocht heb ik hier gevonden! U, o Heer, groot, heilig en boven alles machtig, bent waarlijk Zelf Degene over wie U zei dat ik Hem nog zou vinden! Want alleen een God kan een woest landschap door Zijn woord in één ogenblik met de meest vruchtbare aarde bedekken; voor mensen is dat onmogelijk!
[5] Heil ons, dat wij U eindelijk geheel zo gevonden hebben, als wij al lange tijd verlangd hebben U te vinden! Nu is de noodlottige sluier van Isis in één klap voor onze ogen opgelicht. O alle eer en alle liefde zij U alleen, eeuwig grote, enig ware God en Heer!
[6] O, vergeef ons onze vele zonden, die wij in onze grote blindheid tegenover U en ook tegen tegenover onze medemensen hebben begaan! Wij willen en zullen van nu af aan met Uw boven alles machtige hulp zoveel mogelijk alles weer goedmaken wat wij ooit aan kwaad hebben gedaan; wees ons genadig en barmhartig, stoot ons zondaars niet te ver van U weg, onze God en onze Heer!'
[7] Ik zei: 'Je hebt nu goed gesproken, maar jouw vlees en bloed hebben je dat niet Ingegeven, maar de geest van Mijn woord, dat jij in je gemoed hebt opgenomen. Ook jij bent nu met geestelijk vruchtbare aarde bedekt zoals ook deze heuvel en deze zeer wijde omgeving, en wat in jou woest en dor was en geen vrucht ten leven kon voortbrengen, zal overal groen beginnen te worden en een rijke verscheidenheid aan vruchten voortbrengen, die je ziel werkelijk voeden en volledig verzadigen voor haar eeuwige leven.
[8] Blijf dus werkzaam zoals je je hebt voorgenomen; dan zul je binnenkort opbloeien tot leven voor velen, zoals deze heuvel en de hele omgeving ervan nu door Mijn woord groen zullen gaan worden en zullen opbloeien; en terwijl je een mens was wiens geest van levenswaarheid tot nu toe dood is geweest, zul jij ook enkel door Mijn woord, dat je als een levend Godswoord hebt aangenomen en in je hebt opgenomen, geheel en al tot leven gewekt worden om ware levensvruchten voort te brengen, zoals ook deze vijgenboom nu voor jullie ogen zal doen, terwijl hij dertig volle jaren dor en dood is. geweest en hier alleen nog de stam en enkele sterkere wortels en takken te zien zijn.
[9] Ik wil nu, dat deze heuvel samen met de hele omgeving groen wordt en opbloeit om rijkelijk vruchten voort te brengen, en dat deze oude en vermolmde vijgenboom weer levend wordt en vruchten voortbrengt als voeding voor de mensen en vogelen des hemels! Het zij zo!'
[10] Op deze woorden van Mij werden de heuvel en de hele omgeving groen en bloeiden op, en de vijgenboom kwam vol bladeren en bloesem te zitten en kreeg ook vele nieuwe takken en wortels.
«« 103 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.