Het wonderbaarlijke ochtendmaal

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 105 / 244 »»
[1] Nu kwam er een bode uit de stad om ons mee te delen dat het ochtendmaal klaarstond; van louter verbazing over de totaal veranderde omgeving kon hij echter nauwelijks een woord uitbrengen. Daarom zei Ik tegen de waard waarom deze man, ook een door Mij genezen dienaar van het huis, naar ons toe was gekomen, waarop wij ons direct naar de stad begaven. De priesters volgden ons op de voet de stad in, omdat de liefde voor Mij, die in hen was ontwaakt, hen met alle geweld naar Mij toe trok.
[2] Toen wij allemaal het huis van de waard binnenkwamen en ook direct aan tafel gingen zitten, zei de ene hoofdpriester tegen Mij, toen hij zag dat Ik het ochtendmaal tot Mij nam: 'O Heer, Almachtige en hoogst Wijze! Het is toch ook een wonder dat U aards voedsel tot U wilt nemen, aangezien immers alles wat op deze aarde voeding heet, ook een werk is van Uw woord en wil! U zou hier toch ook kunnen zeggen: 'Deze tafel worde in alle reinheid met spijs en drank uit de hemelen gedekt!', en dan zou gebeuren wat U wilde! Want kijk, ons heidense voedsel is in de ogen van een streng mozaïsche Jood onrein, en toch eet U er samen met Uw leerlingen naar hartelust van!'
[3] Ik zei: 'Kijk, voor de reine is alles rein, en dus zeker ook voor Mij! Waar Ik mensen ontmoet die vol goede wil zijn en daardoor ook al voor het grootste deel rein van hart zijn, is ook hun voedsel rein; want Ikzelf reinig het voor allen, en dan wordt niemand erdoor verontreinigd.
[4] Maar omdat je al gelooft dat Ik door Mijn woord en Mijn wil een tafel met rein voedsel en reine drank vanuit de hemelen kan laten dekken en klaarzetten, kun je aan de tafel hiernaast gaan zitten, dan zal gebeuren zoals je gelooft!
[5] Als de tafel straks met spijs en drank gevuld is, eet en drink dan zonder vrees en schroom; want zulke spijs en drank zal jullie versterken en zeer moedig maken in de strijd tegen de vorst van de nacht en van de leugen en het bedrog ten opzichte van heidenen en Joden!'
[6] Hierop gingen alle priesters aan de genoemde tafel zitten, die op hetzelfde ogenblik met het fijnste byssus gedekt en van het benodigde eetgerei voorzien was. De schalen stonden echter nog leeg voor de verbaasde gasten en in de kristallen bekers schitterde nog geen wijn, en Ik zei tegen de priesters: 'Kijk, jullie tafel is nu eigenlijk al voorzien van de zuiverste spijs en de zuiverste wijn uit de hemelen, wat jullie weliswaar met jullie ogen nog niet zien en ook niet met je tong proeven; maar toch is het er allemaal al!
[7] Maar nu wil Ik dat het geestelijke zich met materie omhult, en daar zien jullie al allerlei spijzen en de beste wijn, en nu kunnen jullie ervan eten en de wijn drinken!'
[8] Nu wisten de priesters helemaal niet meer wat ze moesten denken, en ze putten zich uit in het lofprijzen en eren van Mijn naam.
[9] Daarna begonnen ze te eten en konden de goede smaak van de spijzen, die allemaal op Romeinse wijze klaargemaakt waren, niet genoeg loven, en ook vonden ze de wijn zo buitengewoon voortreffelijk, dat ze allemaal verklaarden nog nooit zo'n wijn geproefd te hebben.
[10] onze waard werd dan ook heel begerig om iets van het wonderbaarlijke voedsel van de tafel van de priesters te proeven.
[11] Maar Ik zei tegen hem: 'Vriend, wees daar niet al te gretig naar; want wat je aan onze tafel eet, heeft een en dezelfde oorsprong, dezelfde smaak en dezelfde kracht - want ook deze spijzen zijn Mijn woord en Mijn wil.'
[12] Toen de waard dat van Mij had gehoord, zette hij zijn nieuwsgierigheid van zich af en was zo ook helemaal tevreden.
«« 105 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.