De tweede uitzending van de leerlingen (1.2.1863)

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 133 / 244 »»
[1] Toen wij de herberg binnenkwamen waren alle leerlingen ook al op, en ze vroegen Mij om vergeving omdat ze deze ochtend hadden verslapen.
[2] Maar Ik zei: 'Wees gerust, want Ik heb het zo gewild!'
[3] Daarop werden ze allemaal rustig, gingen aan tafel zitten en namen samen met Mij het welbereide ochtendmaal tot zich. Deze keer smaakte de Griekse vis allen goed.
[4] Na het ochtendmaal zei Ik tegen de leerlingen: 'Slechts één keer, bij het begin van Mijn ambt als leraar, heb Ik jullie voor Mij uit gezonden om in de dorpen en steden de mensen over Mij en Mijn rijk te vertellen, en heb Ik jullie de macht gegeven om zieken te genezen door hen in Mijn naam de handen op te leggen en de duivels en boze geesten, waar zo vele mensen van bezeten zijn, uit te drijven; jullie zijn voor een korte tijd gegaan, en jullie weten waar en wanneer Ik jullie weer bij Mij heb gebracht. En kijk, dat vooruitzenden had een langdurig goede invloed.
[5] Wij bevinden ons nu in de grote landstreek Hauran*, (* Ook genoemd in Ezechiël 47:16 en 18.) die bijna vanaf de oorsprong van de Jordaan tot aan de uitmonding daarvan in de Dode Zee de zeer bergachtige, oostelijke oever vormt. In deze landstreek, die vroeger buitengewoon gezegend was, liggen de tien grote steden, waarvan wij er nu in korte tijd enkele met zeer goed gevolg bewerkt hebben.
[6] Maar er zijn er nog vele waar we doorheen moeten reizen; want van de tien grote steden hebben we er pas drie bezocht - namelijk Pella, Abila en Golan (want Afek behoort tot de kleinere steden) - en zodoende blijven er nog zeven grote steden en een groot aantal kleinere steden en andere plaatsen over, en Mijn tijd loopt ten einde.
[7] Ik heb nu ruim tweeënhalfjaar bijna helemaal alleen zonder enige rust en onderbreking gewerkt, en nu wil Ik hier in dit lievelingsoord van Mij een rustpauze van zeven dagen nemen.
[8] Johannes, Jacobus de Oudere en Mattheus onze schrijver moeten bij Mij blijven; jullie overigen moeten je echter in twee groepen verdelen! De ene groep gaat naar Hippos, een kleine stad, die niet verder van Afek ligt dan dit kleine dorp, en de tweede moet zich naar Edreï begeven, dat ook eerder een kleine dan een grote stad is, die van hieruit in het zuidoosten ligt en gemakkelijk binnen enkele uren bereikt kan worden!
[9] In deze twee steden zullen jullie voor het merendeel Grieken en ook Romeinen aantreffen. In elk van deze steden zijn verscheidene herbergen; blijf in de herberg waar men jullie zal opnemen, en eet en drink wat men jullie voor zal zetten!
[10] Als jullie werkelijk in Mijn naam zullen handelen, zullen jullie overal goed opgenomen worden. Als jullie echter je intrek nemen in een herberg, zeg dan: 'De vrede zij met jullie! Wij zijn gekomen om jullie het grote levenslicht uit de hemelen van de ene, enig ware God te verkondigen en jullie Hemzelf te leren kennen.Als jullie in Hem geloven, zullen jullie aan ons, Zijn uitgezondenen, Zijn goddelijke kracht ervaren.'
[11] Daar, waar men jullie na die begroetingswoorden opneemt, moeten jullie blijven en het huis Mijn naam en Mijn leer verkondigen.
[12] Jullie zullen in beide steden en ook in enkele kleine plaatsjes daar omheen een groot aantal zieken vinden; genees die, dan zullen jullie in Mijn naam een rijke oogst vergaren! Maar laatje door niemand met geld voor jullie moeite betalen; want zolang Ik lichamelijk op deze aarde ben, zullen jullie geen geld nodig hebben om te leven. Als iemand jullie echter uit pure liefde iets zou aanbieden, kunnen jullie dat wel aannemen, ook als het geld is; want overal zijn armen, aan wie jullie het op jullie beurt weer kunnen geven!
[13] Over zeven dagen moeten jullie weer hier zijn, dan zullen we daarna verder reizen! Jullie weten nu wat je te doen staat, zodat jullie nu wel op weg kunnen gaan!'
«« 133 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.