De organisatie van de leerlingen van de Heer

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 10)

«« 134 / 244 »»
[1] Toen de leerlingen dat hadden gehoord, zei Simon Juda tegen Mij: 'Heer en Meester, nu wij ons in twee groepen verdelen, moet dan niet iedere groep een leider hebben?'
[2] Ik zei: 'Wanneer heeft de zuivere liefde en de volle, heldere waarheid uit de hemelen ooit een leider nodig gehad?
[3] De liefde alsook de waarheid in haar hoogste zuiverheid en volmaaktheid is immers in zichzelf zozeer het allerhoogste, dat daarboven niet nog iets hogers voor te stellen en aan te nemen valt!
[4] En als die liefde en waarheid uit Mij in ieder van jullie is, die Ik nu in Mijn naam uitzend -wie van jullie zou dan een leider van zijn broeder willen zijn? Hoezo wil je je enig leiderschap aanmeten, als je zegt en ten diepste gelooft dat alleen Ik de Heer ben - terwijl ook alle anderen hetzelfde zeggen en geloven? Wie van jullie wil, als je dat aanneemt en gelooft, de eerste zijn?
[5] Als een goede rekenaar zegt en bewijst dat drie geheel dezelfde dingen en nog eens drie geheel dezelfde dingen samen zes van zulke geheel gelijke dingen zijn, en een tweede en een derde, vierde, honderdste even goede rekenaar zegt en bewijst precies hetzelfde -vraag je dan eens af: wie van hen moet de meest voortreffelijke zijn, en wie van hen zou door de honderd even goede rekenaars tot een overbodige leider boven zich gekozen moeten worden, en waarom?
[6] Kijk, Ik alleen ben de Heer! Jullie zijn onder elkaar allemaal geheel gelijke broeders, en geen van jullie moet meer of minder zijn; want ieder nog zo gering leiderschap wekt in het gemoed van de leider de satanische heerszucht en bederft dan maar al te gauw de zuivere liefde en de daaruit voortvloeiende waarheid volleven, wat direct bij de eerste koningen maar al te duidelijk gebleken is en nu in de tempel in Jeruzalem steeds meer en duidelijker blijkt.
[7] Wie van jullie echter absoluut de eerste van Mijn leerlingen wil zijn, laat die de laatste en minste zijn van hen en hun aller knecht en dienaar! Want zo is de orde in Mijn hemelen onder Mijn engelen!
[8] Waarlijk, Ik zeg jullie: allen die zich op deze aarde op een of andere manier als leiders zullen laten roepen, zullen het aan gene zijde zwaar te verduren krijgen! Want de zwaarste levensopgave voor een hoogmoedige -wat vrijwel iedere leider uiteindelijk wordt -is, dat zijn gemoed verdeemoedigd wordt.
[9] Blijf daarom allemaal volkomen gelijke broeders, en laat geen van jullie ook maar de minste voorkeur boven de anderen willen hebben; dan zullen alle mensen aan het feit, dat jullie elkaar als ware, volkomen gelijkgerechtigde broeders liefhebben en respecteren, zien en weten dat jullie werkelijk Mijn leerlingen zijn.
[10] Als jullie dat nu naar volle waarheid begrepen en in je opgenomen hebben, vertrek dan nu en handel overeenkomstig Mijn wil!'
[11] Toen de leerlingen dit duidelijke antwoord van Mij hadden gekregen, bedankten ze Mij daarvoor en begaven zich direct op weg; in die zeven dagen hebben ze in de genoemde plaatsen vele heidenen en ook hun priesters tot Mij bekeerd.
[12] Alleen met Judas Iskariot hadden degenen die naar Edreï waren getrokken enkele problemen vanwege zijn onverbeterlijke geldzucht; maar omdat ook Thomas zich bij de naar Edreï gereisde groep bevond, werd er snel een eind gemaakt aan zijn geldzuchtige pogingen; en de hele uitzending heeft goede vruchten opgeleverd.
[13] En wat heb Ik die zeven dagen lang met de drie leerlingen gedaan die bij Mij waren gebleven, en met de inwoners van dit dorp?
[14] Over het algemeen nam Ik hier - zoals hiervoor al opgemerkt - rust voor Mijn lichaam, dat ook van vlees en bloed was; maar toch verliepen deze zeven dagen niet in zo'n volkomen ledigheid als iemand zich wellicht voorstelt.
«« 134 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.