Over de ware wijsheid en de schijnwijsheid van de zonnewijzen De wet van de bloedschande onder de zonnebewoners, een kunstgreep van Satan! - Over het doel van de komst van de Heer

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 154 / 204 »»
[1] De stoet zet zich nu weer in beweging en wij trekken kalm verder.
[2] Onderweg vragen DE DRIE ZONNEDOCHTERS Mij: 'Goede en wijze Heer, Meester en Vader van Uw kinderen, waarom zijn toch deze twee dochters van u zo stil en vragen u ook nergens naar? Weten ze dan alles al en zijn ze misschien daarom al heel wijs? Zie, onze hoge wijzen praten ook ontzettend weinig. Maar als ze dan ook spreken, dan is één woord uit hun mond zeker van meer belang dan tienduizend uit de onze! Dat zal waarschijnlijk bij deze allerliefste dochters ook wel het geval zijn?'
[3] IK zeg: 'Ja, dat is bijna wel zo. Maar alleen met dit verschil, dat deze twee nu al in alle volheid bezitten, waarvan jullie hoogste wijzen in hun diepste mystiek nauwelijks lichte vermoedens hebben, die ze nauwelijks zelf durven uit te spreken!
[4] Want, een wijsheid als die van jullie wijzen is eigenlijk geen echte wijsheid, maar veeleer geheimzinnigdoenerij, die als het er op aan komt niet leidt tot dat, wat Ik in waarheid zou kunnen goedkeuren. Ja, Ik zeg jullie, de wetten van jullie wijzen zijn hier en daar van dien aard, dat ze voor Mijn rijk volledig ongeschikt zijn!
[5] Weliswaar begaan jullie geen zonde, als je precies opvolgt wat jullie wetten je voorschrijven. Die zijn echter van de oerwetten al zo ver verwijderd, als de hemel van deze wereld afstaat. Ik zeg jullie, jullie hebben in alles nog wel jullie oervorm en zijn machtig in jullie wil. Maar jullie zogenaamde hoogste wijzen zijn in het algemeen niet veel meer waard, alhoewel er nog hier en daar gemeenten zijn die tot nu toe hun oerwetten trouw zijn gebleven. En dus zijn deze twee zusters wel veel en veel wijzer dan jullie grootste wijzen hier!
[6] Want zie, deze zijn vol liefde en toen ze op de wereld waren, was de bijslaap door hun broeders en hun vaders hun onbekend en een grote zonde, omdat een dergelijke daad door Mij de zwaarste, eeuwige straf zonder genade krijgt opgelegd! Bij de bewoners van de aarde geldt: 'Vervloekt degene die bloedschande pleegt!' Bij jullie echter is de bloedschande een wet van jullie wijzen. Zie nu, hoe zeer deze wijzen falen. Daarom zijn ze niet zo wijs als jullie denken, en Ik kom nu juist daarom tot jullie om hen hun grote onwijsheid aan te tonen!'
[7] HET DRIETAL zegt: 'O verheven Heer en Meester van uw kinderen! Bent u dan ook Heer over de wijzen en over onze grote, heerlijke wereld, dat u ons andere wetten wilt geven?'
[8] IK zeg: 'Ja, Mijn voor de bloedschande nog gespaarde, reine dochters. Satan heeft ook zijn weg gevonden in deze zuivere aarde en heeft al vele gemeenten verdorven. Daarom moet Ik die ook Heer ben van deze aarde, Zelf komen en de onreine vloer schoonvegen. Anders zouden jullie allen spoedig de adel die jullie van aanvang af bezitten, verliezen en daarmee ook het eeuwig leven van de geest, dat in vele gemeenten nog maar aan een zeer zwakke draad hangt. Want degene die Satan wil vangen, die vangt hij door een zekere hoogmoed der wijsheid en daarna door de ontucht. Bij jullie heeft hij het heel subtiel opgezet, maar Ik zeg jullie, voor Mijn ogen is niets te subtiel!
[9] Jullie allen met inbegrip van jullie wijzen zijn heel ziek geworden en dat in vele grote gemeenten. Jullie verwekking die oorspronkelijk puur geestelijk was, is nu op de grofste wijze materieel geworden; ja ze is het schandelijkste van alle schandelijkheid geworden!
[10] Ik zeg jullie, onder Mijn kinderen op de door jullie zogenoemde Heilige Planeet is bloedschande het meest heilloze, voor Mij afschuwelijke vergrijp. En wel zo dat Ik iemand die bloedschande pleegt onherroepelijk zonder alle genade en erbarmen met de tijdelijke en eeuwige vuurdood bestraft wil hebben! En zie, deze gruwelijke en puur duivelse zonde is bij jullie tot wet geworden!
[11] Denken jullie wel dat Ik, als de oorzaak van alle bestaan en de orde van alle ordening, een dergelijke wet kan rechtvaardigen? Daarom kom Ik nu om jullie te redden of voor eeuwig te oordelen. Niet voor niets riepen jullie geesten je toe, dat in dit gezelschap de 'Verschrikkelijke' komt; maar dat waren geen goede geesten, doch door de echte Satan misleide! Ik ben niet de Verschrikkelijke, doch slechts zuivere liefde voor de onschuldigen, maar wel een eeuwig gericht voor diegenen, die eenmaal Mijn woorden wet bezitten en daar niet naar handelen!'
«« 154 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.