Categorie archief: Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg

Onbekend maakt onbemind.

Onbekend maakt o­nbemind.

In het Nederlandse taalgebied geldt dit gezegde zeker ook met betrekking tot de werken van Emanuel Swedenborg.
Om U een beeld te geven van Swedenborgs invloed op verschillende gebieden van de samenleving, zoals de kunst en wetenschap, handel en politiek, filosofie en religie, volgt hier een beknopte serie korte citaten van bekende mannen en vrouwen die Swedenborgs geschriften lazen, en er een mening over gaven.
Verder lezen

Over de Gemeenschap tussen ZIEL en LICHAAM

OVER DE GEMEENSCHAP TUSSEN ZIEL EN LICHAAM,

of over de werking van de een op het ander en van de een met het ander.
Een filosofie verhandeling van het hoogste niveau, waarin Swedenborg aan de hand van 16 stellingen bewijst dat het de geest is die invloeit in de natuur.

Het boekje werd eerder uitgegeven door het Swedenborg Boekhuis in 1995, maar is al geruime tijd uitverkocht; daarom plaatsen wij het nu o­nline als gratis E-boek.
Verder lezen

DE LEER OVER DE GEWIJDE SCHRIFT

De Leer van het Nieuwe Jeruzalem over de Gewijde Schrift is één van de Vier Leerstukken die Swedenborg in 1763 te Amsterdam publiceerde in het Latijn; oorspronkelijke titel: Doctrina Novae Hierosolymae de Scriptura Sacra.
___________________________________________________________

Inhoudsopgave

1. De Gewijde Schrift of het Woord is het Goddelijke Ware zelf.
2. In het Woord is een Geestelijke Zin die tot nu toe o­nbekend is.
3. De letterlijke zin van het Woord is de basis, de samenhouder en het firmament van de geestelijke en de hemelse zin ervan.
4. Het Goddelijk Ware in de letterlijke zin van het Woord, is in zijn Volheid, in zijn Heiligheid en in zijn Macht.
5. De Leer van de Kerk moet worden geput vanuit de letterlijke zin van het Woord en daardoor worden bevestigd.
6. Door de letterlijke zin van het Woord is er verbinding met de Heer en vergezelschapping met de engelen.
7. Het Woord is in alle hemelen en het is de bron van de wijsheid van de engelen.
8. De Kerk bestaat vanuit het Woord en is zodanig zoals zij verstaan wordt en begrip heeft van het Woord.
9. In alle afzonderlijke dingen van het Woord is het huwelijk van de Heer en de Kerk, en vandaar het huwelijk van het goede en het ware.
10. Ketterijen kunnen vanuit de letterlijke zin van het Woord worden aangenomen, maar om deze te bevestigen is verderfelijk.
11. De Heer is in de wereld gekomen om alle dingen van het Woord te vervullen en daardoor te worden het Goddelijk Ware of het Woord, ook in laatsten.
12. Vóór dit Woord, dat heden in de wereld is, is er een Woord geweest dat verloren is gegaan.
13. Door middel van het Woord hebben ook degenen licht die buiten de Kerk zijn en het Woord niet hebben.
14. Zonder het Woord zou niemand enige kennis kunnen hebben van God, van de hemel en de hel, van het leven na de dood en te minder van de Heer.

Verder lezen

DE LEER OVER DE HEER, door Emanuel Swedenborg

Het werkje getiteld: ‘Leer over de Heer’, is één van de 4 Leerstukken die Swedenborg in 1763 te Amsterdam publiceerde in het Latijn.
De oorspronkelijke titel luidt:
Doctrina Nova Hierosolyma de Domino – De Leer van Nova Hierosolyma over de Heer.
De ‘Leer over de Heer’ is een boeiend en belangwekkend leerstuk voor iedere lezer die de Heer aanbidt.
In dit werkje van 65 paragrafen behandelt Swedenborg op onnavolgbare wijze de leringen van de Nieuwe Kerk over de Heer.
Aan de hand van talrijke verzen in het Oude en Nieuwe Testament ontvouwt hij, wat in de innerlijke zin over de Heer in het Woord staat geschreven.
Verder lezen

Gratis abonnement op Teksten van Swedenborg

Geachte Lezers,

Per September 2007 wordt de regelmatige verzending per email van
Citaten uit Swedenborgs Geschriften door het Swedenborg Boekhuis hervat.
In de nieuwe jaargang wordt voortaan ook de context van het betreffende citaat weergegeven.
Ook op dit Forum zullen deze 'Teksten uit Swedenborg' worden gepubliceerd voor de leden.
Het betreft nieuwe citaten, dat wil zeggen citaten die nog niet in de eerste serie van 500 zijn weergegeven.

Wilt u zelf ook een gratis email abonnement op de teksten?
Meldt u dan aan via citaten@swedenborg.nl

Met vriendelijke groeten van de initiatiefnemers,
Henk Weevers en Guus Janssens.

Verder lezen

LEER DES LEVENS

In 1763 publiceerde Swedenborg in Amsterdam de Leer des Levens, als één van de Vier Leerstukken voor het Nieuwe Jeruzalem.
De oorspronjkelijke titel luidt: Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma ex Praeceptis Decalogis – opus Emanuelis Swedenborg – Cujus editio princeps exiit Amstelodami MDCCLXIII.
Leer des Levens voor het Nieuwe Jeruzalem vanuit de Geboden van de Decaloog – door Emanuel Swedenborg – voor het eerst gepubliceerd te Amsterdam in 1763.

Dankzij het vertaalwerk van Henk Weevers is deze titel nu ook digitaal beschikbaar.
De digitale uitgave door het Swedenborg Boekhuis is te zien op http://www1.tip.nl/%7Et890121/Leer_des_Levens.htm , terwijl de tekst ook hieronder geheel staat afgedrukt.
Verder lezen