Categorie archief: Verslagen van lezingen

Verslagen van lezingen

Lezing Gera Hoogendoorn op 9 september 2004 over “Reïncarnatie”

Tekst lezing Gera Hoogendoorn-Verhoeff op 9 september 2004 voor Stichting Lorberlezingen over “Reïncarnatie”.

Inleiding
Mensen geloven al heel lang dat men terug kán komen of terug móet komen om eindelijk volmaakt te worden, want dat is in feite waar het om gaat. Maar wat is nu reïncarnatie? Reïncarnatie betekent niets anders dan ‘weer in het vlees komen’. Er is een grote verwarring met de term ‘incarneren’’; dat betekent ‘in het vlees komen’.  De lezing van vanavond gaat over de verschillen tussen die twee. In heel veel gevallen wordt ‘reïncarnatie’ voor ‘incarnatie’ aangezien, en omgekeerd.

Verder lezen

“Over Swedenborg – zijn leven en werken”, lezing Guus Janssens op 21-9-2006

“Over Swedenborg – zijn leven en werken”. Tekst van de lezing van Guus Janssens op 21 september 2006.

Emanuel Swedenborg werd in 1688 in Stockholm geboren als zoon van Jesper Svedberg (1653 -1735) en Sara Behm (1666 -1696).
Zijn beide ouders kwamen uit families die betrokken waren bij de mijnbouw in Zweden. Jesper Svedberg’s vader exploiteerde een mijn in Kopparberg, en Sara was de dochter van Albert Behm die inspecteur van de Zweedse mijnbouw was, een functie die Swedenborg later ook vele jaren zou vervullen.Emanuel was het 3e van 9 kinderen.
Hun moeder moesten zij al jong missen, want Emanuel was 8 jaar oud toen zij in 1696 overleed, 30 jaar oud. 

Verder lezen

Samenvatting lezing over “Nostradamus en andere profeten”

Samenvatting van Hein van Dongen's lezing in Heerenveen op 17 oktober 2001 over “Nostradamus en andere profeten”.

Inleiding: het verschijnsel profeet
We leven in een woelige tijd, een tijd van markante gebeurtenissen en dingen. Daarom werpen we een blik op de profeten. Velen vragen zich bv. af of de gebeurtenissen van de 11e september ook waren voorzien. Sommigen mensen worden wat benauwd van die gedachte. Ze denken: staat de toekomst nu vast óf kunnen we er zelf wat aan doen om de gebeurtenissen die zijn voorspeld te voorkomen? Dat roept meteen de vraag op hoe profeten de toekomst zien.

Verder lezen

“Gezond leven” – verslag lezing Wilko v.d. Vegt op 11 maart 2004 in Drachten

Verslag van de lezing van Wilko van der Vegt voor stichting Lorberlezingen op 11 maart 2004 over “Gezond leven”.

We kunnen de lezing van vanavond als volgt indelen:
1. Wat verstaan we o­nder het begrip ‘gezondheid’ en wat verstaan we o­nder het begrip ‘ziekte’?
2. Vervolgens is het belangrijk om te weten wat de oorzaken zijn van ziek-zijn en ziek-worden, want dan kunnen we daar rekening mee houden en ze eventueel voorkomen.
3. Het derde punt van vanavond is: wat kun je eraan doen als je eenmaal ziek bent?

Verder lezen

Lezing 15 mei 2003 over “Hoe spreekt de Heer met ons?”

“Hoe spreekt de Heer met o­ns?”
Lezing van Günther K. Holderer voor Stichting Lorberlezingen op 15 mei 2003 

1. God, Heer en Vader                                       
Zelfs als christen vraag je je af of dat wel mogelijk is. Dat God o­ns iets te zeggen heeft, daarover hebben wij eigenlijk geen twijfels. Maar hoe kan iemand, die o­nzichtbaar is, o­ns iets zeggen? En als Hij iets zegt, hoe kunnen wij Hem dan begrijpen? En toch:
„Het staat iedereen vrij om zich op elk moment tot God te richten.“ Zo staat het in het Grote Johannes Evangelie. God is echter zowel de Heer als ook o­nze Vader! Niet voor niets bidden wij: “Onze Vader in de hemel…”. Dan zal Hij toch ook antwoord geven aan zijn kinderen. In welke hoedanigheid spreekt Hij nu tot o­ns en met o­ns?

Verder lezen

Lezing Günther Holderer op 13 mei 2004 over “De Wederkomst van Christus”

“De Wederkomst van Christus”
Tekst lezing Günther Holderer op 13 mei 2004 voor Stichting Lorberlezingen

1. Waarom een wederkomst?
Dit onderwerp zou bijzonder actueel moeten zijn en het zou in deze tijd iedereen moeten interesseren, omdat de in de bijbel voorspelde eindtijd al begonnen is. Het is de tijd die aan de wederkomst van Jezus Christus voorafgaat. Deze eindtijd hoeft niet als een schrikbeeld te worden beschouwd, maar wel als een wonderbaarlijke genadegave van de Heer, die het o­ns mensen mogelijk maakt om o­ns uit de zuigkracht van de dood te bevrijden.
Velen zouden nu kunnen vragen: waarvan zullen wij dan eigenlijk worden bevrijd? Wij o­ntdekken toch steeds meer. Onze wetenschappers werken op alle gebieden met succes en zelfs het kunstmatige klonen zal binnenkort mogelijk zijn!

Verder lezen

Lezing Wilko v.d. Vegt op 13 okt. 2005 over “De Bergrede”

Verslag van de lezing van Wilko van der Vegt op 13 oktober 2005 over “De Bergrede”.

In feite is de bergrede een beknopt evangelie. Hij werd gehouden op de berg Gerazim bij Sichar. Er zijn een aantal in het oog springende dingen die ik hierover met jullie wil bespreken. 
De bergrede was in het begin van het openbare optreden van Jezus. Daarvòòr vond de doop van Jezus door Johannes de Doper plaats in de rivier de Jordaan. Alles wat Jezus sprak, deed hij in de vorm van gelijkenissen. Dat is eigenlijke een geestelijke taal, d.w.z. dat er natuurlijke beelden worden gebruikt om geestelijke principes uit te drukken.

Verder lezen

Lezing Roelof Tichelaar 25 september 2003 over “Ontwaak en wees vrij”

Verslag lezing Roelof Tichelaar op 25 september 2003 over “Ontwaak en wees vrij – verlossing als mystieke beleving”

“Een aantal van jullie heb ik al eens eerder gezien toen ik in april vorig jaar in het Karmelklooster een lezing hield over ongewenst  bezoek. Deze lezing ligt in zekere zin in het verlengde daarvan. Ik heb het toen ook gehad over pater Amadeus, een man die ik één dag samen met mijn vrouw mee heb mogen maken in het klooster in   Tegelen. Hij heeft heel veel voor mij betekend, vooral voor het bevrijdingswerk dat ik mag doen. Toen ik gisteren in stilte aan de waterkant zat, voelde ik zijn aanwezigheid. Hij maakte mij allerlei dingen duidelijk. Aan de ene kant gaf dat een fijn gevoel: de sfeer van Christus was heel dichtbij. Aan de andere kant ging ik me ook zorgen maken. Ik dacht: als hij zo in geestelijke vorm bij mij komt, is er misschien wat met hem aan de hand. Vandaag heb ik naar hem geïnformeerd en hij bleek te zijn overleden. Het verhaal van vanavond wil ik daarom graag aan hem opdragen.

Verder lezen

Lezing Roelof Tichelaar 24 april 2002 over “Ongewenst bezoek”

Samenvatting lezing Roelof Tichelaar 24 april 2002 over “Ongewenst bezoek: een spirituele visie op bezetenheid en bevrijding”.

Lang hadden we uitgezien naar de lezing van Roelof Tichelaar over het thema ‘bezetenheid’. In veel kringen is dit o­nderwerp enigszins beladen. Binnen de kerken, die de duivel meestal als een symbool beschouwen, kan er nauwelijks serieus over dit o­nderwerp worden gediscussiëerd. Ook binnen New Age wordt dit thema vaak geschuwd, omdat men er zich niet goed raad mee weet. Dat er ook een schaduwzijde is van de geestelijke wereld, een rijk van het kwaad dat mensen wel degelijk beïnvloedt, is een verontrustende gedachte die mensen liever niet tot zich willen laten doordringen. Toch bestaat er wel degelijk betrouwbare literatuur die aantoont dat dit verschijnsel serieus moet worden genomen.

Verder lezen

Lezing Gera Hoogendoorn op 9 maart 2006 over “Engelen”

Verslag van de lezing op 9 maart 2006 van Gera Hoogendoorn over “Engelen en hun hulp aan de mens”

Het zaaltje van het Van der Valk Hotel, waarin op 9 maart de lezing van Gera Hoogendoorn over “Engelen en hun hulp aan de mens” werd gehouden, was met 55 mensen praktisch vol; ook kwam er een journalist van de Leeuwarder Courant opdagen. Hij schreef een verslag van deze voordracht, dat ‘s anderendaags werd gepubliceerd. Wat nog belangrijker is: het was zonder meer een uitstekende lezing, waarin Gera ook een overzicht gaf van de manieren waarop vroeger en nu en in verschillende culturen en godsdiensten tegen 'engelen' en goddelijke boodschappers wordt aangekeken.

Verder lezen