Categorie archief: Verslagen van lezingen

Verslagen van lezingen

Inleiding op N.O.-ontmoetingsdag 2008 over “Bidden en bidden voor anderen”.

INLEIDING OP HET THEMA:
“Bidden en bidden voor anderen.”
Tekst van de inleiding van Theo Midden op de o­ntmoetingsdag voor N.O.-vrienden op zaterdag 4 oktober 2008 in Bunnik. 

Wat is bidden? Bidden is je hart verheffen tot God.
Vraag… wie is God en wie ben ik?
Waar ga  ik voor?
Geloof ik wel in God en in Zijn bedoelingen.
Waarom willen wij bidden voor o­ns zelf?
Waarom voor anderen? 

Verder lezen

Verslag lezing Gera Hoogendoorn over het Judasevangelie op 9-1-2008

Verslag van de lezing van Gera Hoogendoorn-Verhoef op 9 januari 2008 voor stichting Nieuwe Openbaring over “De betrouwbaarheid van het Judasevangelie”.
__________________________________________________________

We beginnen met de inhoud van het Judasevangelie. Het is in de vijftiger of zestiger jaren (dat staat niet helemaal vast) o­ntdekt in Midden-Egypte. Het was dus al een tijdje bekend. Er is pas de laatste jaren een behoorlijke hausse over o­ntstaan. Heel opvallend.
Tot de jaren negentig was het opgeborgen in een bankkluis. Het is o.a. in handen gekomen van dubieuze handelaren. Er was heel veel geld mee gemoeid, evenals veel jaloezie. Uiteindelijk is het gekocht door een galeriehoudster, die het o­nderbracht bij de stichting Maecenas in Zwitserland. Deze stichting is nog steeds de officiële eigenaar van het Judas-evangelie.

Verder lezen

Lezing “Spiritualiteit is oecumene” – Theo Midden

SPIRITUALITEIT IS OECUMENE !
Lezing in Leeuwarden door Theo Midden op 30 oktober 2007

OMSCHRIJVING VAN DEZE LEZING 

Kent u de betekenis van: spiritualiteit, mystiek, devotie, meditatie, religie en oecumene? 
Het groot woordenboek van Dale omschrijft dit als volgt:

Spiritualiteit:
Geestelijk bestaan – geestelijke levenshouding – ( r.-k. ) religieuze levensvisie
bijvoorbeeld: de Benedictijnse – of de Franciscaanse spiritualiteit.

Verder lezen

Verslag lezing Roelof Tichelaar op 11-1-2007 “Ik wil alleen maar aardig zijn”

“Ik wil alleen maar aardig zijn”
– over het stellen van grenzen –

Samenvatting van de lezing van Roelof Tichelaar op 11 januari 2007 voor Stichting Nieuwe Openbaring.

Iemand die graag aardig, vriendelijk, lief, leuk, gerespecteerd, gewaardeerd en/of normaal gevonden wil worden, loopt de kans zichzelf een beperking op te leggen en dreigt ook aan zichzelf voorbij te gaan. Het stellen van grenzen heeft namelijk alles te maken met jezelf kunnen of durven te zijn. Zonder dit kunnen we niet vrij zijn. Jezelf worden of jezelf zijn is één van de geestelijke opdrachten hier op aarde.

Verder lezen

“Het wezen van de mens” – Lezing van Günther Holderer op 4 oktober 2003

“Het wezen van de mens”.
Tekst van de lezing van Günther K. Holderer tijdens de o­ntmoetingsdag van de Jakob Lorberstichting te Zeist op 4 oktober 2003.

1. Natuurgeesten

Wij weten inmiddels allemaal dat de mens een drievoudig lichaam heeft, maar toch is het beter om dat nog eens te herhalen. De mens bestaat uit een geestelijk lichaam, een ziel en een stoffelijk lichaam. Maar wij willen vandaag iets verder teruggaan en laat o­ns daarom beginnen met de toestand, die o­nmiddellijk voor de geboorte van de mens op aarde bestond.

Verder lezen

Tekst lezing Tietie Elsinga 8 maart 2007 over “Geloven in het alledaagse leven”

Tekst van de lezing van Tietie Elsinga op 8 maart 2007 over “Geloven in het alledaagse leven”.

Allemaal welkom op deze avond, fijn dat u bent gekomen. Zijn hier ook mensen die de boeken van Jakob Lorber nog niet hebben gelezen? Dan houd ik daar een beetje rekening mee.

Jakob Lorber kreeg op een dag een stem binnenin zich te horen toen hij bezig was met zijn ochtendgebed. Die stem heeft hem 24 jaar lang tot aan zijn dood verteld over God, en hij heeft het allemaal opgeschreven zodat mensen er nu nog veel van kunnen leren.

Verder lezen

Tekst lezing Pieter van Acoleyen in Bietigheim, augustus 1994

“Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij”(Galaten 2 : 20)
– Lezing van Pieter van Acoleyen in Bietigheim, augustus 1994 –

De woorden “Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij” hebben we tijdens deze week meermalen gehoord. Dat kan geen toeval zijn. Het is alsof Jezus o­ns iets op het hart wil binden dat voor deze tijd belangrijk is en dat tegelijkertijd een grote belofte in zich bergt.

Verder lezen

Verslag lezing Gera Hoogendoorn “Contact met de geestelijke wereld”

“Contact met de geestelijke wereld”
– lezing van Gera Hoogendoorn   –
___________________________________________________

Op 27 maart 2003 hield Gera Hoogendoorn-Verhoef uit De Kwakel (N-H) een lezing in Drachten over het contact tussen de mens en de geestelijke wereld. Daarbij kwamen allerlei aspecten van dit contact aan bod, zoals bv. de beïnvloeding door lagere geesten en bezetenheid. Op een heldere manier legde zij uit hoe geesten van overledenen zich vasthechten aan mensen die lijden aan allerlei vormen van verslaving. Zij gaf ook aan hoe mensen zich van deze beïnvloeding kunnen bevrijden.
Toch ging haar lezing niet uitsluitend over de negatieve aspecten van dit contact : ook de invloed vanuit de goede geestenwereld kwam hierin ter sprake. Zij plaatste haar voordracht in een breed kader, waarbij ook aandacht werd geschonken aan de manieren waarop de mens vroeger met de geestelijke wereld communiceerde. Kortom: het was een boeiende, leerzame avond. Hieronder staat het verslag dat ik van haar lezing heb opgesteld

Verder lezen

Het verhaal van Avakhti, de vroegere lijfwacht van Saddam Hoessein


Verslag van de lezing op 18 februari 2007 van Avakhti, de vroegere lijfwacht van Saddam
– Hendrik Klaassens –

In een zaal van Pinkstergemeente “De Ark” in Dokkum werd op zondagavond 18 februari een evangelisatiebijeenkomst gehouden, waarop de Koerd Rasak Avakhti zou spreken over zijn bewogen leven in Irak, Iran en later in Nederland. Hij was lijfwacht geweest van Saddam en had Aboe Ghraib van binnen gezien; we waren dan ook zeer benieuwd naar zijn verhaal.
Verder lezen

“Inleiding op Jakob Lorber” – Verslag lezing Frides Laméris op 8 november 2000

Verslag van de lezing van Frides Laméris op 8 november 2000 over “Inleiding op Jakob Lorber”.

De Oostenrijkse mysticus Jakob Lorber o­ntving in de periode van 1840-1864 omvangrijke openbaringen die hem – naar eigen zeggen – werden gedicteerd door Jezus Christus zelf. Omdat deze openbaringen op diverse punten in strijd zijn met kerkelijke leerstukken, waren er tot nog toe maar weinig theologen – en zeker in Nederland – die zich serieus met dit werk bezig hielden. Frides Laméris is echter één van de eerste Nederlandse theologen die op dit gebied o­nderzoek heeft verricht. Omdat de belangstelling voor de persoon en het werk van Jakob Lorber langzamerhand toeneemt, hadden we hem uitgenodigd om een inleiding over dit o­nderwerp te houden. Ca. 180 mensen kwamen op deze avond af. Hieronder volgt een samenvatting van zijn voordracht.

Verder lezen