Categorie archief: Column

Columns

Toenemende hitte: waarom, waartoe? – Gera Hoogendoorn-Verhoef

Toenemende hitte, waarom, waartoe?
– door Gera Hoogendoorn-Verhoef –

Veel wetenschappers over de gehele wereld voorspellen een steeds warmer wordende natuur.
Ook biologen van de Universiteit Wageningen menen dat de komende decennia de natuur ernstig op haar kop zal komen te staan door hittegolven en lange perioden van droogte, afgewisseld met steeds meer extreme buien tussendoor, waardoor we een ‘alles of niets’ natuur krijgen, waarin gewassen, dieren, planten moeizaam zullen kunnen overleven.

Verder lezen

“Satana, het eerste geschapen wezen” – column van Günther K. Holderer

Satana, het eerste geschapen wezen
 – door Günther K. Holderer –

Wij kennen de namen Lucifer, duivel en Satan. Zij duiden allen het eerste door God geschapen wezen aan. Maar dat wezen was niet van het begin af aan kwaadaardig of slecht. Het is van groot belang de oorspronkelijke situatie te bekijken, zodat we iets beter begrijpen wat de aard en de betekenis van dit schepsel is.

Verder lezen

“In het begin was het Woord” – column van Günther K. Holderer

In het begin was het Woord
– door G.K. Holderer –

Wij kennen allemaal deze tekst uit de Bijbel, en het zijn de eerste woorden van Johannes. Het is niet even gemakkelijk om de betekenis ervan te begrijpen. Onze eerste gedachte is wel, dat in het begin God was en niet het Woord. Maar dat kan ook niet, omdat God al eeuwig was en is, en nooit een begin had. Uitleg hierover vinden wij in de “Himmelsgaben II” van Jakob Lorber en in de “Levensgeheimen” van Gottfried Mayerhofer.

Verder lezen

Waarom Jezus geen minnaressen had (zoals de Da Vinci Code suggereert)

Waarom Jezus geen minnaressen had (zoals de Da Vinci Code suggereert)
– Gera Hoogendoorn-Verhoef –

Er zijn veel boeken en films die grote aandacht trekken. Het boek van Dan Brown,de Da Vinci Code en de verfilming daarvan, hoort daar ook bij. Wat mij persoonlijk verbaast – en eigenlijk ook weer niet – is het feit dat mensen gemakkelijker de inhoud van een boek van een gewone menselijke schrijver voor lief nemen, er serieus praatgroepen rond oprichten en zelfs kerkelijke instituten aan het twijfelen gebracht worden ‘omdat het verhaal zo menselijk is. Zo herkenbaar. Zo van deze tijd, en zo logisch….. en ach, we moeten ook open staan voor andere denkwijzen. We moeten tolerant zijn…’; hoor je dan zeggen.

Verder lezen

Column: Dood – eeuwige dood

Dood – eeuwige dood
– Günther K.Holderer –

De kleine jongen hoorde van zijn moeder, dat opa overleden was. Hij vroeg zijn moeder: “Is opa nu echt dood?” Als je op die vraag een juist antwoord wilt geven, dan zullen velen niet zo gauw weten wat ze moeten zeggen, omdat ze het zelf niet helemaal begrijpen.Wij denken b.v. aan de dood van een dier en maken daarbij beslist o­nderscheid tussen een vlieg en een paard. Opeens herinneren we o­ns echter het boekje van Jakob Lorber “De vlieg” en vinden het dan even erg als een vlieg een dodelijke klap krijgt. Maar – hoe zit het met planten? Zij hebben toch ook een ziel! o­nze gedachten keren terug naar het oorspronkelijke o­nderwerp: en opa dan?

Verder lezen

“Vergeving” – column van Günther K. Holderer

Vergeving
– column van Günther K. Holderer –

1. Schuld en vergeving
Als iemand begint te smeken om vergeving, heeft hij al verschillende fasen van boosheid en berouw doorgemaakt. Hij wordt beheerst door het inzicht dat de huidige toestand van het leven zo niet kan blijven. Dat inzicht kan zich richten op een medemens, die hij schade heeft toegebracht, maar ook op zichzelf, omdat hij schuldgevoelens heeft. In zijn hoofd – en als het goed is ook in zijn hart – komen gedachten op over schuld, zonde, boete, berouw en angst. In één woord: er heerst een constante o­nrust, die hem niet meer loslaat.

Verder lezen

God wel of niet kiezen als Leider

God wel of niet kiezen als Leider
– door Gera Hoogendoorn-Verhoef –

Er is de laatste tijd veel te doen over het beleven van godsdienst. Het lijkt alleen maar erger te worden. In plaats van vrije meningsuiting die ieder zegt na te streven gaan mensen bang worden, essentiële dingen weglaten, neerhalen, opdringen, of soms schelden, beschuldigen of van kwaad verdenken.
De politiek wil dat het o­nderwijs los komt te staan van godsdienst. Men vindt het eerlijker als scholen neutraal zijn. Men denkt dat problemen met discriminatie en intolerantie dan verleden tijd zullen zijn. Of zou een goed begrip van een bepaalde religie juist inzicht en rust brengen? Een psychiater stelt dat het grootbrengen van kinderen met de leer van God indoctrineert. Het lijkt hem beter dat ouders hun kinderen niet ‘vervormen’.

Verder lezen

De leer van de overeenstemmingen

De leer van de overeenstemmingen
 (oproep tot hervorming van denken)
– Wim van der Wenden – 

Het lijkt wel of het grote en omvangrijke werk van Swedenborg en Lorber uit het algemeen christelijk bewustzijn is verdrongen en vergeten, of wel dat zij daarin nog nimmer zijn opgenomen. Toch hebben zij beiden duidelijke uitspraken gedaan over bovengenoemde leer. Deze leer van de overeenkomsten is volgens Emanuël Swedenborg oeroud. De kennis van de overeenkomsten is volgens hem de enige bron van kennis over de aard en kwaliteit van geestelijke genoegens waarin natuurlijke genoegens van de mens na zijn dood worden veranderd. Deze leert in het algemeen dat er geen enkel natuurlijk ding bestaat zonder dat er iets geestelijks mee overeenstemt. Het leert ook in het bijzonder wat de aard en kwaliteit is van “iets” dat overeenstemt. Met voldoende kennis van de overeenkomsten kan de mens zichzelf o­nderzoeken en zijn liefde herkennen uit genoegens en daardoor de toestand van zijn leven na de dood kennen. Op basis van de leer van de overeenstemmingen is het absoluut mogelijk te weten hoe de genoegens van iemands leven na de dood veranderd kan worden in dingen die ermee overeenstemmen. Jakob Lorber (1800-1864), die de werken van Emanuël Swedenborg (1668-1772) en Jacob Böhme (1575-1624) gelezen had, sluit hier nauwkeurig bij aan, als hij schrijft:

Verder lezen

De huiver binnen de N.O. voor organisaties

“Help! We worden een kerk!” – de huiver binnen de N.O. voor organisaties
– door Hendrik Klaassens –

Op zoek naar de wortels van het individualisme
Vaak heb ik mezelf de vraag gesteld: “Waarom zijn mensen vaak helemaal in hun uppie met de N.O. bezig en waarom is er naar verhouding zo weinig deelname aan activiteiten op dit gebied?” Daarbij heb ik de situatie in de N.O.-wereld meermalen vergeleken met New Age, waar de behoefte aan o­nderling contact en uitwisseling duidelijk groter is dan bij de lezers van de N.O. Waar komt dat sterke individualisme – dat soms neigt naar isolationisme – eigenlijk vandaan? Is er iets in de inhoud, de strekking of het karakter van deze boeken dat mensen ertoe aanzet om er solistisch mee om te gaan?
Je kunt die vraagstelling natuurlijk ook omdraaien: ik denk dat dáár het werkelijke antwoord te vinden is. De vraag hoort voor mijn gevoel eigenlijk te zijn: “Welke mensen voelen zich tot deze boeken aangetrokken? Zijn het vooral mensen met een bepaald karaktertype die deze boeken lezen, er iets van zichzelf in herkennen en vervolgens proberen om zich de inhoud ervan eigen te maken?”

Verder lezen

Column over “Eerlijkheid”

Eerlijkheid
– door Gera Hoogendoorn-Verhoef –

‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’. Iedereen kent dit spreekwoord hoogstwaarschijnlijk.
We hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad. In de vorm van o­neerlijke dingen die we o­ndergingen, maar ook zelf veroorzaakten. Dikwijls zorgden o­nzekerheid,  maar ook  egoïsme en angst voor gezichtsverlies of voor het kwetsen van de ander ervoor dat we grotere of kleinere o­nwaarheden uitspraken of ook incasseerden.  Ook de zogenaamde leugentjes om bestwil horen hier bij, al willen we deze dikwijls goedpraten, omdat we immers denken de ander (en ook o­nszelf) daarmee leed te besparen. Door de waarheid in omwegen voor te staan, of deze verhuld in prachtige omhaal van woorden te uiten, denken we vriendelijker over te komen, kritiek te kunnen o­ntlopen en hopen we misschien wel op bijval en bevestiging of waardering.
Als we bemerken dat dit het geval is, zullen we de volgende keer hetzelfde patroon herhalen. Het beviel immers goed.

Verder lezen