Categorie archief: Column

Columns

Eén religie – column van Gera Hoogendoorn

Eén religie?
– door Gera Hoogendoorn–Verhoef –

De laatste tijd merken we meer en meer dat mensen roepen om eindelijk eens een wereld waarin al die verschillende religies verleden tijd zijn.
Niet zozeer omdat het eigene, de gewoonten en rituelen, gebruiken van een bepaalde religie of levensbeschouwing er niet zouden mogen zijn. Men vindt dat juist iets dat bij het leven hoort. Religie is  voor ieder volk, ras, land, werelddeel bepalend. Religie heeft bouwkunst,  o­nderwijs, volksvermaak, literatuur, rechts- en wets bestel gevormd. Religie is basis van alle sociaal en maatschappelijk functioneren. Zelfs geneeskunde en wetenschap was  – en is hier en daar nog – gebaseerd op eeuwenoude kennis en adviezen uit religieuze boeken.  Daar kun en mag je niet aan knagen. Die kennis, gebruiken liggen verankerd in de genen van ieder volk, ras, individu bewust of o­nbewust. Religie is en zorgt voor erfgoed.

Verder lezen

“Over de almacht van God” – Wim van der Wenden

OVER DE ALMACHT VAN GOD
– Wim van der Wenden –

Het zou voor veel christenen een verrassing zijn als ze van zichzelf en van elkaar o­ntdekten wat ze wel of niet van het christelijk geloof af weten. De kennis van de inhoud van het geloof is vooral bij de jongere generatie tot een bedenkelijk laag punt gedaald. In een vierde klas van een middelbare school werd de leerlingen eens gevraagd op te schrijven wat ze dachten bij “God/ hogere macht/het bovennatuurlijke.” De antwoorden geven te denken.

Verder lezen

“Het doel van Gods komst op deze aarde” – Wim van der Wenden

HET DOEL VAN GODS KOMST OP DEZE AARDE
– Wim van der Wenden –

Jezus begon reeds op twaalfjarige leeftijd afzonderlijke gedachten, die ver boven de toenmalig heersende levens- en godsdienstige opvattingen uitreikten, aan het licht te stellen. Wat Jezus in de tempel leerde, waar hij in plaats van vragen te beantwoorden, de geleerde priesters vragen stelde die hen in verlegenheid brachten, had tot doel hen een klein bewijs te geven van de oppervlakkigheid van hun kennis van zaken, die zij alleen meenden te bezitten.

Verder lezen

“De hoogmoed van de spin” – Wim van der Wenden

DE HOOGMOED VAN DE SPIN
– Wim van der Wenden –

Met de ziel heeft de mens haar gaven verkregen, namelijk het geheugen, het verstand en de wil. Dit zijn geestelijke gaven die hem in staat stellen zijn levenstaken te vervullen. De mens schrijft zulke gaven graag aan zichzelf toe. Hij beroemt zich erop alsof ze zijn eigendom zijn. Toch heeft de mens alles gekregen: het leven, de gezondheid, het geloof en de genade en hij zal het heil verkrijgen als hij het maar wil………………

Verder lezen

“Levensprincipe” – Wim van der Wenden

LEVENSPRINCIPE
– Wim van der Wenden –

Er zijn bepaalde zaken die nu eenmaal zijn zoals ze moeten zijn. Om een bepaald doel te bereiken moet iets gebeuren zoals het gebeurt, omdat anders het doel o­nmogelijk bereikt zou kunnen worden. Daartoe heeft God een tweevoudige wet gegeven. De wet van het ‘moeten’ als oorzakelijk gevolg. En de wet van het ‘gij zult’. Dat is het moeten op ethische gronden.

Verder lezen

“Een andere kijk op Johannes” – door Wim van der Wenden

 
EEN ANDERE KIJK OP JOHANNES
– door Wim van der Wenden –
 
Wij bewonderen Johannes, de discipel en evangelist, om o.a. zijn liefde en trouw. Maar wij zien er te vaak overheen dat hij ook groot was in nederigheid. Johannes gaf de eerste aanzet dat Simon Petrus bij Jezus kwam, maar hij zweeg bescheiden over deze bijzonderheid. Johannes was de eerste apostel, de eerste die Jezus herkende, de eerste die tegen Jezus sprak, de eerste die Jezus volgde, de eerste die over Jezus preekte. En toch, wat schreef hij in zijn evangelie?
Verder lezen

Column “De verborgen sleutel”

DE VERBORGEN SLEUTEL
– Wim van der Wenden –

Zij, die het Godsrijk willen bezitten, moeten het met geweld tot zich trekken, wat betekent dat het moeilijk is om zich los te maken van alle oude en vastgeroeste gewoonten. Men zegt dan ook wel dat de gewoonte het machtigste bolwerk van alle domheid is. Maar mensen zullen bovendien veel eerder geneigd zijn een kolossale domheid aan te nemen en te geloven dan een waarheid, zelfs al heeft deze laatste zich als nog zo nuttig bewezen. En vervolgens komen uit verkeerde begrippen verkeerde levensprincipes voort en daaruit weer o­ntelbare andere dwaasheden. Geloof je verkeerde dingen, dan kun je niets doen wat juist en werkelijk goed is, want dan is de waarheid niet in je. Ook al is het natuurlijke verstand als een hemelse zon voor het mensenhart, dan neemt dat nog niet weg dat pure verstandsmensen veelal blind zijn in hun harten, en als oude verroeste spijkers in een balk zitten, vast in hun domheid.

Verder lezen

Column “De bruiloft van Kana in Galilea”

DE BRUILOFT VAN KANA IN GALILËA
– Wim van der Wenden – 

Is het jou, beste lezer, ook al eens overkomen, dat in een kerkdienst de voorganger, die over vermeld o­nderwerp preekte, zei dat moeder Maria het allemaal niet zo goed begreep, en dat baseerde op de uitspraak van Jezus in haar richting: “Vrouw, (wat heb ik met u van node) waarom meng je je in mijn zaken? Mijn uur is nog niet gekomen.”

Verder lezen