Categorie archief: Column

Columns

Het onbegrip van de mens over zijn aanwezigheid op deze aarde

Het o­nbegrip van de mens over zijn aanwezigheid op deze aarde 

– Wim van der Wenden –

De mens meent in redelijkheid uit zichzelf te kunnen leven, terwijl hij toch pas echt leeft als hij gewaarwordt dat hij door de Heer leeft. De mens meent in redelijkheid zelf het heil te kunnen verdienen, terwijl de mens uit zichzelf niets kan verdienen, want alle verdiensten behoren de Heer toe.
Verder lezen

Utopia


UTOPIA
– Hans de Heij –

Vroeger mijmerde ik wel eens over utopia. Een wereld waarin iedereen een huis en voldoende eten en drinken heeft. Iedereen leeft daar in vrede met elkaar en alle mensen hebben een taak. De een is akkerbouwer, de ander verzorgt een kudde koeien. Weer anderen bouwen huizen en we doen zo veel mogelijk zelf. Heel ouderwets en herkenbaar. Er is geen strijd om wat dan ook. Geld is overbodig want niemand streeft bezit na. Niemand is er op uit meer land of geld te willen hebben dan een ander, of meer status, of meer macht. Het klinkt te mooi om waar te zijn, daarom werd het ook utopia genoemd. Het is een illusie, een utopie, om te denken dat zoiets mogelijk zou zijn.
Verder lezen

Geluk en hebzucht – Hans de Heij


GELUK EN HEBZUCHT
– Hans de Heij –

Erich Fromm legt in zijn boek: “Een kwestie van hebben of zijn” de vinger op de zere plek van o­ns bestaan. Toen al  (dit boek verscheen in 1976) vertelde hij dat het hebben centraal staat in o­nze hedendaagse maatschappij. De mens is de gevangene van zijn eigen hebzucht. Hoe waar is dit en hoe wonderlijk dat wij maar niet willen zien dat het willen hebben de werkelijke wortel is van het lijden aan een leeg en consumptief bestaan.

Verder lezen

De drang naar vrede – Günther K. Holderer

De drang naar vrede
– Günther K. Holderer –

Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat iedereen in vrede wil leven. Daarbij moet wel worden aangetekend dat vrede voor de meeste mensen een verschillende betekenis kan hebben. Maar toch is het zo dat niet iedereen van vrede houdt, en dat heeft velerlei redenen. Wat betekent vrede? Is dat geen oorlog voeren? Is vrede verbonden met nietsdoen, met luiheid? Of kan vrede niet in de buitenwereld maar vooral in je eigen ziel worden gevonden?
Verder lezen

Zonde – vergeving. Column van Günther K. Holderer


Zonde – Vergeving
– Günther K. Holderer –

In de protestantse kerk wordt nu uit de Hebreeën gelezen. Daar staat dan ook terecht, dat God de zonden door genade en barmhartigheid vergeeft. Maar verderop ben je aan het lezen dat de mensen dieren offeren om bevrijd te worden van hun zonden. In mijn ogen is dat een tegenstrijdigheid! Het lijkt erop alsof je b.v. voor twee leugens twee duiven offert en als de misdaad zwaarder is, dan wordt het een geit of een schaap etc. Je zult dan ook kunnen zeggen dat je bij God barmhartigheid gaat inkopen, of niet?

Verder lezen

Wie of wat is Christus? – Eelke Halbertsma

Wie of wat is Christus?

Deze vraag werd mij een tijdje geleden gesteld, toen ik uit de doeken deed wat ik inmiddels via vele openbaringen te weten was gekomen over Christus en zijn betekenis voor de mensheid. “Hoe weet je dan dat dat waar is?”, was een andere vraag die gesteld werd. Toentertijd wist ik daar geen goed antwoord op te geven. Naderhand heb ik er nog eens over nagedacht en toen kwam ik tot het inzicht dat al datgene wat ik van Christus weet, waar ik zeker van kan zijn dat het waar is, datgene is wat ik zelf van Christus ervaren heb. Dit inzicht heeft in mij de aandrang doen o­ntstaan om dit artikel te schrijven, waarin centraal staat op welke manieren Christus in mijn leven (op een positieve manier) heeft ingegrepen. Voor een beter begrip voor iedereen die tot de Christus aangetrokken wordt, en Hem graag beter zou willen leren kennen.
Verder lezen

De nieuwe zondvloed

De nieuwe zondvloed
– door Günther K. Holderer –

De eerste zondvloed vond plaats d.m.v. water; materiëel gezien werd zij door de mensen zelf veroorzaakt. Geestelijk gezien betekent water ‘geloof’. De mensen werden vòòr de zondvloed gedurende een lange tijd opgeroepen tot het geloof in God.  Hun o­ngeloof werd hun toen noodlottig, want het ‘geloofswater’ deed hen verdrinken, met uitzondering van de weinigen die zich op God bleven richten.

Verder lezen

Het mensbeeld in de medische wetenschap – door Ivo

Het mensbeeld in de medische wetenschap

Beste vrienden in de Heer JEZUS,

Het is o­ntstellend vast te moeten stellen hoeveel informatie er reeds gekend is binnen o­nderzoekscentra van de moderne wetenschapper. Informatie die uiteraard nog lang niet aan het grote publiek vrijgegeven is en ook nog lang niet vrijgegeven zal worden.
Informatie die zelfs de eerder elektromagnetische wereld, die we via Lorber hebben leren kennen, bijna letterlijk kan bevestigen…

Verder lezen