Categorie archief: Column

Columns

Column “Belofte met een voorwaarde”

BELOFTEN MET EEN VOORWAARDE
– Wim van der Wenden –

De gave van de roeping is een grote genade, een dubbele gave: voor de persoon die haar o­ntvangt en voor het volk, dat zich over de hulp van de geroepene mag verheugen. De roeping houdt evenwel een grote verantwoordelijkheid in, die de plicht oplegt om hieraan met een leven van volmaaktheid te voldoen. De Heer strooit op de weg van de geroepene o­ntelbaar  veel genade uit, waaraan de geroepene moet beantwoorden om die graad van volmaaktheid te bereiken, die voor een uitverkorene van God gepast  is. Niet aan deze genade voldoen betekent in de naleving van de eigen taak tekortschieten en ook zijn eigen redding op het spel zetten. De roeping is een teken van vriendschap en van uitverkiezing van God tegenover een schepsel, dat hij met goddelijke autoriteit wil bekleden en aan zijn genadewillatendeelnemen.

Verder lezen

Het opschrift op het kruis van Jezus – Prof. dr. Horst Krämer

Het opschrift op het kruis van Jezus

Een Duitse Lorberlezer plaatste in januari 2007 een tekst uit een Duits tijdschrift op de site van de “Lorber Freundeskreis”, waarin hij een artikel aanhaalt, dat een professor heeft geschreven over het opschrift op het kruis van Jezus. Uiteraard vormen de gedachten van de geciteerde professor Krämer geen afdoende bewijs voor het feit dat de Vader Zelf in Jezus mens was, maar  ze vormen wel stof tot overdenking.

Verder lezen

Supergezond fruit

Supergezond fruit?
– Gera Hoogendoorn–Verhoef,  febr. ’07 –

Zeven februari stond in de krant te lezen dat we door genetische modificatie groenten en fruit kunnen telen die méér gezonde stoffen aanmaken dan ‘normale’.
Wie bepaalt hier eigenlijk wat wel of niet gezonder is dan de gezonde natuurlijke appel die er altijd al was?  Is de vraag om ‘gezonder ’ misschien een bevestiging van degeneratie van iets gezonds door o­ndeskundig (egoïstisch) handelen van de mens waardoor gezond en natuurlijk niet meer mogelijk is?

Verder lezen

Toenemende hitte: waarom, waartoe? – Gera Hoogendoorn-Verhoef

Toenemende hitte, waarom, waartoe?
– door Gera Hoogendoorn-Verhoef –

Veel wetenschappers over de gehele wereld voorspellen een steeds warmer wordende natuur.
Ook biologen van de Universiteit Wageningen menen dat de komende decennia de natuur ernstig op haar kop zal komen te staan door hittegolven en lange perioden van droogte, afgewisseld met steeds meer extreme buien tussendoor, waardoor we een ‘alles of niets’ natuur krijgen, waarin gewassen, dieren, planten moeizaam zullen kunnen overleven.

Verder lezen

“Satana, het eerste geschapen wezen” – column van Günther K. Holderer

Satana, het eerste geschapen wezen
 – door Günther K. Holderer –

Wij kennen de namen Lucifer, duivel en Satan. Zij duiden allen het eerste door God geschapen wezen aan. Maar dat wezen was niet van het begin af aan kwaadaardig of slecht. Het is van groot belang de oorspronkelijke situatie te bekijken, zodat we iets beter begrijpen wat de aard en de betekenis van dit schepsel is.

Verder lezen

“In het begin was het Woord” – column van Günther K. Holderer

In het begin was het Woord
– door G.K. Holderer –

Wij kennen allemaal deze tekst uit de Bijbel, en het zijn de eerste woorden van Johannes. Het is niet even gemakkelijk om de betekenis ervan te begrijpen. Onze eerste gedachte is wel, dat in het begin God was en niet het Woord. Maar dat kan ook niet, omdat God al eeuwig was en is, en nooit een begin had. Uitleg hierover vinden wij in de “Himmelsgaben II” van Jakob Lorber en in de “Levensgeheimen” van Gottfried Mayerhofer.

Verder lezen

Waarom Jezus geen minnaressen had (zoals de Da Vinci Code suggereert)

Waarom Jezus geen minnaressen had (zoals de Da Vinci Code suggereert)
– Gera Hoogendoorn-Verhoef –

Er zijn veel boeken en films die grote aandacht trekken. Het boek van Dan Brown,de Da Vinci Code en de verfilming daarvan, hoort daar ook bij. Wat mij persoonlijk verbaast – en eigenlijk ook weer niet – is het feit dat mensen gemakkelijker de inhoud van een boek van een gewone menselijke schrijver voor lief nemen, er serieus praatgroepen rond oprichten en zelfs kerkelijke instituten aan het twijfelen gebracht worden ‘omdat het verhaal zo menselijk is. Zo herkenbaar. Zo van deze tijd, en zo logisch….. en ach, we moeten ook open staan voor andere denkwijzen. We moeten tolerant zijn…’; hoor je dan zeggen.

Verder lezen

Column: Dood – eeuwige dood

Dood – eeuwige dood
– Günther K.Holderer –

De kleine jongen hoorde van zijn moeder, dat opa overleden was. Hij vroeg zijn moeder: “Is opa nu echt dood?” Als je op die vraag een juist antwoord wilt geven, dan zullen velen niet zo gauw weten wat ze moeten zeggen, omdat ze het zelf niet helemaal begrijpen.Wij denken b.v. aan de dood van een dier en maken daarbij beslist o­nderscheid tussen een vlieg en een paard. Opeens herinneren we o­ns echter het boekje van Jakob Lorber “De vlieg” en vinden het dan even erg als een vlieg een dodelijke klap krijgt. Maar – hoe zit het met planten? Zij hebben toch ook een ziel! o­nze gedachten keren terug naar het oorspronkelijke o­nderwerp: en opa dan?

Verder lezen

“Vergeving” – column van Günther K. Holderer

Vergeving
– column van Günther K. Holderer –

1. Schuld en vergeving
Als iemand begint te smeken om vergeving, heeft hij al verschillende fasen van boosheid en berouw doorgemaakt. Hij wordt beheerst door het inzicht dat de huidige toestand van het leven zo niet kan blijven. Dat inzicht kan zich richten op een medemens, die hij schade heeft toegebracht, maar ook op zichzelf, omdat hij schuldgevoelens heeft. In zijn hoofd – en als het goed is ook in zijn hart – komen gedachten op over schuld, zonde, boete, berouw en angst. In één woord: er heerst een constante o­nrust, die hem niet meer loslaat.

Verder lezen

God wel of niet kiezen als Leider

God wel of niet kiezen als Leider
– door Gera Hoogendoorn-Verhoef –

Er is de laatste tijd veel te doen over het beleven van godsdienst. Het lijkt alleen maar erger te worden. In plaats van vrije meningsuiting die ieder zegt na te streven gaan mensen bang worden, essentiële dingen weglaten, neerhalen, opdringen, of soms schelden, beschuldigen of van kwaad verdenken.
De politiek wil dat het o­nderwijs los komt te staan van godsdienst. Men vindt het eerlijker als scholen neutraal zijn. Men denkt dat problemen met discriminatie en intolerantie dan verleden tijd zullen zijn. Of zou een goed begrip van een bepaalde religie juist inzicht en rust brengen? Een psychiater stelt dat het grootbrengen van kinderen met de leer van God indoctrineert. Het lijkt hem beter dat ouders hun kinderen niet ‘vervormen’.

Verder lezen