Categorie archief: Diverse

Diverse Artikelen

De orde van Mozes – liefde en verzoening door Jezus Christus

De orde van Mozes – Liefde en verzoening door Jezus Christus
– Günther K. Holderer –

Wat hebben de bovenstaande zinnen gemeen? Wij vinden een verwijzing hiernaar in het Nieuwe Testament bij Mattheüs 5, waar Jezus op een vraag antwoordt: ”Ik ben niet gekomen om de wet (gegeven door Mozes) of de profeten af te schaffen, maar om deze te vervullen!” Hier wordt duidelijk dat orde en liefde met elkaar verbonden zijn.

Mozes had de opdracht het volk Israel voor te bereiden op de komst van Christus. Dat kon natuurlijk niet zomaar gebeuren. Het volk was aan lager wal geraakt door slavernij, zodat het in zijn dagelijkse, menselijke gedrag en op geestelijk gebied moest worden verbeterd. Veertig jaar lang dwalen in de woestijn geeft symbolisch aan hoe moeilijk het was de mensen van Israel te veranderen in een ordelijk en gelovig volk.
Verder lezen

Het plan van God zoals ik het begrijp


Het plan van God zoals ik het begrijp
– Hans de Heij –

God heeft er bij de schepping van het stoffelijke universum voor gezorgd dat de in de materie opgesloten en dwarse geesten zichzelf weer kunnen bevrijden. Die bevrijding gaat langs de weg van de evolutie, een weg door de materie. Uit de verhalen in het Lorberwerk begrijp ik dat de eerste stappen van de evolutie bestaan uit het samengaan van intelligenties uit mineralen met lagere plantenzielen. Die gelijkwaardige intelligenties en lagere plantenzielen gaan over in een hogere plantenziel. Een geest die zich wil bevrijden kan dan de geest worden van zo`n plantenziel.
Verder lezen

Leven op aarde = leertijd

Leven op aarde = leertijd
– G.K.Holderer –

Het leven op aarde kan uitstekend worden vergeleken met het leerlingstelsel van een fabriek. Daar heb je een leermeester en verschillende leergezellen (vaklieden) die de leerlingen in hun opgaven o­nderwijzen en steunen. Dat is een belangrijke hulp op zo’n afdeling voor leerlingen. De leertijd duurt enkele jaren en wordt afgesloten met een examen voor het diploma. De leerlingen beginnen met eenvoudige opgaven, die gecontroleerd worden door de gezellen. Zijn deze goed uitgevoerd, dan krijgen zij andere opgaven om zich steeds verder te bekwamen.
Verder lezen

De verschillen tussen de kosmologie van Lorber en de moderne sterrenkunde


De verschillen tussen de kosmologie van Lorber en de moderne sterrenkunde
– Hendrik Klaassens –

Inleiding
In verschillende boeken beschrijft Jakob Lorber de kosmos. Dat geldt met name voor zijn werken “De natuurlijke zon”, “Saturnus” en het gedeelte over 'de natuurlijke aarde' van zijn boek “Aarde en Maan”. Hij stelt dat hij het hierbij heeft over de 'natuurlijke' werkelijkheid, d.w.z. over de concrete, fysieke natuur. In al deze werken worden sterren, planeten, manen en grotere structuren in o­ns heelal beschreven, evenals de bewoners die zich op deze werelden bevinden.
Omdat ik me afvraag of zijn uitspraken over het heelal wel in overeenstemming zijn met datgene, wat we met moderne telescopen en ruimtevaartuigen kunnen waarnemen, heb ik het beeld dat hij schetst van de kosmos systematisch vergeleken met de inzichten van de hedendaagse sterrenkunde. Hieronder volgt het verslag van mijn o­nderzoek. 


Verder lezen

Lezing op dinsdag 16 maart 2010 door Theo Midden over het Paasfeest


De HEMEL of de “hel”
– Theo Midden –
(“hij” staat in de H. Schrift voor mens: man/vrouw)

In de eerste lezing over de veertigdagentijd, 9 maart 2010, als voorbereiding op het Paasfeest hebben we nagedacht over:
1. de vrije keuze in de aardse periode van o­ns leven en de hemelse periode daarna die reeds op aarde kan beginnen als de basis en de bestemming van je leven..
2. Over de bekoring in de woestijn als teken van God, hoe om te gaan met verzoeking.
3. Kerstmis als teken van God voor het nieuwe “scheppingsverhaal” de herschepping van de mens weer geheel gericht op de mens naar Gods beeld. Wij denken aan de maagd Maria en de mensenzoon Jezus.
4. De vraag waarom de Schepper de mens heeft geschapen en heeft herschapen.
5. De eindtijd hoeft u niet te deren en vragen ; waarom grijpt God niet in deze wereld van materialisme en oorlogen?
6. Wie is God?

Verder lezen

Vernietiging en evolutie anders beschouwd – Hans de Heij


Vernietiging en evolutie anders beschouwd
– Hans de Heij – 

Eén zin uit het boek “Levensgeheimen” van Gottfried Mayerhofer maakte een hele serie gedachten in mij los. Deze schrijver uit de negentiende eeuw zegt dat de dood geen vernietiging van het leven is, maar een telkens opnieuw opgaan naar een ander, hoger niveau. Een soortgelijke bewering geeft zijn tijdgenoot Jakob Lorber die de bedoeling ervan gelukkig erg gedetailleerd uitlegt. Want wat bedoelt Mayerhofer nu met: “een opgaan naar hogere niveaus?”
Verder lezen

Op weg naar het innerlijke woord – G.K. Holderer

Op weg naar het innerlijke woord
– G.K.Holderer –

Als een kind voor het eerst naar school gaat, moet het verschillende nieuwe dingen leren. Allereerst behoort daartoe het luisteren naar de leraar. Even belangrijk zijn rust en geduld om geconcentreerd te kunnen zijn voor het oefenen van de leerstof.
Daar kan iedereen vast mee instemmen. O­ns o­nderwerp is het innerlijke woord en daarvoor geldt: er is geen verschil tussen een scholier en iemand die de omgang met het innerlijke woord zoekt! De leraar is Jezus die o­ns raad geeft en troostend toespreekt. De gegeven leerstof kunnen wij oefenen door situaties die wij dagelijks tegenkomen. Hoe kan dat beter worden aanvaard dan door de situatie met innerlijke rust te beoordelen en dan te handelen? Jammer genoeg is dat niet zo gemakkelijk uit te voeren, terwijl het o­ns wel duidelijk voor ogen staat!

Verder lezen

Lezing op dinsdag 9 maart 2010 door Theo Midden over het Paasfeest

Tekst van de lezing op dinsdag 9 maart 2010 over het thema “De aarde en de wereld waarin wij gewend zijn te leven”.
– door Theo Midden –
 
P A A S F E E S T
Voorbereiding op het feest dat Jezus de Messias is verrezen.
Vragen over het feest.
Waarom een feest.
Is er o­nderzoek gedaan door u.
Zegt de aardse periode in uw leven u iets.
Zegt de hemelse periode tijdens uw leven op aarde u iets.
Zegt de helse periode u iets.

Wat ziet u als bestemming in uw leven.
Wat ziet u als eindbestemming in uw bestaan.
Verder lezen