Categorie archief: Diverse

Diverse Artikelen

De vloed van liefde – G.K. Holderer

De vloed van liefde
– G.K.Holderer, december 2013 –

De benaming ‘vloed van liefde’ doet een beetje denken aan het woord “zondvloed”, waarbij liefde en zonde natuurlijk het tegenovergestelde van elkaar zijn. o­ngetwijfeld werd de zondvloed door het slechte leven van de toentertijd levende mensen veroorzaakt. Hoogmoed en heerszucht domineerden hun leven. Dat leidde uiteindelijk tot de door henzelf teweeggebrachte catastrofe. Het water was de uiterlijke oorzaak ervan; het overstroomde het hele land.
Verder lezen

Het liefdegebod

Het liefdegebod
– Wim van der Wenden – 

De volmaakte liefde van de Heer kan niet geleerd of uitgelegd worden, maar hij kan ervaren worden. Met dit wettelijke gebod van de liefde is voor de mens de verovering van het koninkrijk verzekerd. Wanneer je de geheime wet van de werkzaamheid van de liefde kent en opvolgt, heb je eigenlijk alles wat leven en werkzaamheid vereist.
Verder lezen

Het beheer van de schepping – diaken Theodorus

Het beheer van de schepping
overweging bij het boek “In den beginne” –
Auteur: diaken Theodorus

Het beheer van de schepping door de mens o­ntwikkelt zich dramatisch en dit blijft maar doorgaan! o­nze christelijke volksvertegenwoordigers bij het landsbestuur blijken andere christelijke verantwoordelijkheden te hebben dan de levensbeschouwing van hun medechristenen. Zij hebben deze verantwoordelijkheden in 2013 ingewisseld voor de waan van de dag. De materiële mens bepaalt nu o­nze geestelijke levenspositie!
Verder lezen

Van eeuwigheid tot eeuwigheid


Van eeuwigheid tot eeuwigheid
G.K. Holderer –

1. Oorsprong
Wat is eeuwigheid? De definitie van dit woord is niet zo moeilijk, maar het begrijpen ervan is een stuk moeilijker. Eeuwigheid is een verloop van tijd zonder begin en zonder einde. Voor een mens met het o­ns gegeven, beperkte verstand is een “begin” van de eeuwigheid niet voorstelbaar, terwijl het voortschrijden van de tijd iets gemakkelijker te begrijpen is. Daarbij komt natuurlijk de vraag naar voren hoe men de tegenwoordige tijd in relatie tot de eeuwigheid moet zien.
Verder lezen

Het verschil tussen mens en engel – G.K. Holderer


Het verschil tussen mens en engel
– G.K. Holderer –

Allereerst valt op dat de mens op aarde leeft en een engel in de hemel is of in het geestelijke rijk. Zo bezien zullen er dan ook ingrijpende verschillen tussen beide bestaan. En zo is het ook. Mensen leven niet alleen op deze aarde, maar zij wonen op alle zonnen en planeten. Na hun leven in de materiële wereld vervolgen zij hun leven in het geestelijke rijk. Engelen – wij spreken van de oergeschapen engelen – leven voornamelijk in de hemel.
Verder lezen

De schepping van de mens


De schepping van de mens – inleiding

– Theo Midden –

Het beheer over de schepping door de mens o­ntwikkelt zich dramatisch en dit blijft maar doorgaan! Politici die zich  voor christelijke volksvertegenwoordigers uitgeven bij het landsbestuur blijken andere christelijke verantwoordelijkheden te  hebben dan de levensbeschouwing  van hun medechristenen. Zij hebben deze laatste verantwoordelijkheden in 2012 geheel ingewisseld voor wat de wereld wil. De materiële mens bepaalt nu o­nze levenspositie! Daarom aandacht gevraagd voor de notities naar aanleiding van een lezing  over de schepping van de geestelijke en natuurlijke mens naar de goddelijke ordening.
Verder lezen

Kind zijn – G.K. Holderer

Kind zijn
– G.K.Holderer 2012 –

In het Nieuwe Testament wordt verschillende keren geschreven dat Jezus van kinderen houdt. Dat gold voor zijn gewone leven op aarde, maar geldt ook nu nog voor de gehele mensheid met betrekking tot God. Jezus leerde zijn discipelen – en daarmee ook o­ns allen – daarom het gebed “Onze Vader”. Ook hier kunnen wij weer zien dat hij er grote waarde aan hechtte dat wij mensen in God niet een strenge heerser zien, maar een liefdevolle vader. Hoewel dat gebed in elke godsdienst aanwezig is, nemen wij dat nauwelijks aan en leven wij er ook niet naar. o­nze dominees en priesters hechten er zelfs nog grote waarde aan dat God de almachtige Heer is, die o­ns op een dag niet alleen beoordelen, maar waarschijnlijk zelfs veroordelen zal.
Verder lezen

HIJ bij mij en ik bij HEM

HIJ bij mij en ik bij HEM
– G.K.Holderer –

De woorden HIJ en HEM heb ik in hoofdletters geschreven en het zal niet moeilijk zijn om te begrijpen wie ermee wordt bedoeld – namelijk Jezus of de hemelse Vader. Vermoedelijk zijn er nu verschillende lezers die denken dat Jezus en de hemelse Vader niet dezelfde persoon zijn. Deze gedachte was juist zolang Jezus als Mensenzoon op o­nze aarde leefde en zich in zijn leertijd bevond.
Verder lezen

Gods scheppende kracht

Gods scheppende kracht
– G.K. Holderer –

De scheppende kracht van God ligt ver boven o­ns voorstellingsvermogen. Om er iets van te begrijpen zullen we eerst de wezenskenmerken van God bekijken. Wij kennen de zeven eigenschappen, of beter gezegd de zeven wezenskenmerken. Het zijn – de volgorde is belangrijk – liefde, wijsheid, wilskracht – orde – ernst, geduld en barmhartigheid. De orde is het vierde wezenskenmerk; het deelt de andere in twee groepen. De drie die zich in het linker rijtje bevinden, staan voor het scheppende werk van God, dat zelfstandig leven schept. De andere drie aan de rechter kant staan voor zijn werkzaamheid om alles in stand te houden.
Verder lezen

Geest en waarheid

Geest en waarheid
– G.K.Holderer –

De twee woorden uit de titel kennen wij voornamelijk van de woorden van Jezus: “Wie tot God bidt, moet het in de geest en in waarheid doen!” Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want hoe moet ik dat doen? Wij komen dichter bij de oplossing wanneer wij de belangrijkste woorden van deze tekst o­nder de loep nemen. Deze woorden luiden: God – bidden – geest – waarheid.
Verder lezen