Categorie archief: Diverse

Diverse Artikelen

Materiële vooruitgang verstoort geestelijke ontwikkeling


Materiële vooruitgang verstoort geestelijke o­ntwikkeling

– Hans de Heij –

Het verlangen naar luxe, comfort en geld is een wens die voortkomt uit de oerwens om van het aardse leven te willen genieten. Graag maken we het o­ns zo gemakkelijk mogelijk, maar daardoor raken we wel erg aan het leven hier gehecht. En dat is nu precies de verleiding waar Adam en Eva voor zijn gevallen. Mozes verbeeldde die verleiding met een appel, omdat dit nu eenmaal een heerlijke vrucht is. Hij zei met die appel dat we allemaal comfortabel en aangenaam willen leven.
Verder lezen

Over de evolutie – Hans de Heij

OVER DE EVOLUTIE
– Hans de Heij –

Een beetje nuchter nadenkend mens komt al snel tot de conclusie dat de oerknaltheorie veel meer vragen oproept dan beantwoordt. Waar kwam bijvoorbeeld al die materie vandaan waaruit die onvoorstelbare hoeveelheid sterren is ontstaan? Als men zegt dat die massa deeltjes uit de ruimte kwam en zich onder de invloed van een samentrekkende kracht bundelde, hoe ontstonden dan ooit de eerste kerndeeltjes zoals quarks? Waar kwamen de fotonen vandaan, de elektronen? We weten ook niet waarom die onbegrijpelijk grote massa ooit explodeerde en waar de kracht vandaan kwam om de zaak uit elkaar te doen vliegen. Waar kwam die samentrekkende kracht vandaan? Waarom zouden deeltjes elkaar aantrekken als ze lekker vrij in de oneindigheid zweven? Dit zijn nog maar de eerste vragen, er zijn er nog veel meer.
Verder lezen

De vrijheid van de geest – G.K. Holderer

De vrijheid van de geest
– G.K. Holderer –

Vrijheid behoort tot de grondrechten van de meeste landen en is een bijzonder belangrijk o­nderwerp. De burgers hebben tegenover de staat rechten en plichten. Vrijheid behoort tot de rechten, maar mogen wij daarmee maar doen en laten wat wij willen? Nee, zeker niet. De wet geeft duidelijke beperkingen opdat wij ook de rechten van o­nze medemensen respecteren. De vrijheid die wij hebben, wordt dus beperkt door het inzicht dat niet alleen ik vrij wil leven, maar ook ieder ander dat voor zichzelf verlangt. De regels hiervoor of de wetten, zoals wij dat noemen, worden vastgesteld door de regeringen omdat er grenzen moeten bestaan aan de willekeur.
Verder lezen

Gedachten bij Emanuel Swedenborgs geestelijk dagboek


Gedachten bij Emanuel Swedenborgs geestelijk dagboek
– Henk Smit –  

Eindeloos bewustzijn.
In Swedenborgiana (jaargang 17 nummer 2) las ik in Swedenborgs Geestelijk Dagboek dingen die mij deden denken aan het boek ‘Eindeloos bewustzijn’ van Pim van Lommel. Daarin zet hij zijn wetenschappelijke visie uiteen over de bijna-dood ervaringen (BDE) – zelf spreekt hij liever over dicht-bij-de-dood ervaringen – van mensen die hersendood zijn geweest. Deze visie staat haaks op de materialistische levensbeschouwing.
Verder lezen

God voor domme mensen – door Gera Hoogendoorn-Verhoef

GOD voor domme mensen…….
– door Gera Hoogendoorn-Verhoef –

In de Quest van augustus stond te lezen dat bewijzen zich opstapelen dat hoe intelligenter mensen zijn, hoe minder ze geneigd zijn in een god te geloven. Al in 1964 bleken o­ngelovige Nederlanders 4 IQ – punten hoger te scoren dan gelovige landgenoten. Ook in recentere Amerikaanse studies hadden o­ngelovigen het hoogste IQ.

Verder lezen

Het geheim van Gods koninkrijk – G.K. Holderer


Het geheim van Gods koninkrijk
– door G.K. Holderer –

Als je in het Nieuwe Testament Marcus openslaat, vind je in hoofdstuk 4, vers 11 de volgende tekst: “U is (het) gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods (te weten)!” Tussen haakjes heb ik de woorden van Luther nog bijgevoegd. In de nieuwe vertaling staat het iets anders: “Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld!”
Verder lezen

Drie Christusverschijningen, verteld door een ooggetuige


Drie Christusverschijningen, verteld door een ooggetuige.
– fragment uit “Als Christus verschijnt –  Christusverschijningen in deze tijd”.

In bovengenoemd boek laat de theologe Berthilde van der Zwaag 37 mensen aan het woord komen die allemaal hebben ervaren dat Christus persoonlijk bij hen was en hen soms ook een boodschap meegaf.
Eén van die mensen was Ursula, lid van o­ns N.O.-forum. Ik vroeg en kreeg van haar toestemming om haar verhaal voor dat boek te mogen plaatsen op de startpagina. Hieronder staat haar relaas.
Verder lezen

Het proces tegen Jomanda en de belangen van een kleine elite


Het proces tegen Jomanda dient de belangen van een kleine elite
– Hendrik Klaassens –

Op maandag 8 mei moest Jomanda opnieuw voor de rechter verschijnen i.v.m. de dood van Sylvia Millecam. In de media wordt zij afgeschilderd als degene die verantwoordelijk is voor de dood van de actrice. Die constatering lijkt me echter nogal overdreven. Natuurlijk heeft Jomanda inschattingsfouten gemaakt. Geen twijfel mogelijk. Zo beweerde ze tijdens een healingsessie dat Sylvia geen borstkanker had, maar een 'bacteriële infectie'. In een boek van Jomanda, dat binnenkort verschijnt, wijst ze siliconen als de doodsoorzaak aan. Ze had het mis, maar omdat Sylvia Millecam het medium op haar woord geloofde, weigerde ze verdere hulp van reguliere artsen. Dat heeft ze niet overleefd.
Verder lezen

Inzichten in de wederkomst – G.K. Holderer


Inzichten in de Wederkomst
– G.K. Holderer –

De kennis, die wij over de wederkomst van Jezus Christus hebben, is niet alleen gebaseerd op de Bijbel, en wel op Mattheüs 24, maar ook op de duidelijke gegevens die wij door Jakob Lorber hebben o­ntvangen. Terwijl de mededelingen bij Mattheüs mogelijk betrekking hebben op de allerlaatste tijd van de materiële aarde, lezen wij bij Lorber dat een grote verandering in minder dan 2000 jaar plaats zal vinden, gerekend vanaf de tijd van Jezus. Deze verandering moet in twee delen worden gezien. De materiële tijd van verwoestingen is van het doen en laten van o­ns mensen zelf afhankelijk, met andere woorden: wij mensen veroorzaken het zelf. De veel belangrijker verandering is de geestelijke ingreep door God, of beter gezegd door de hemelse Vader, die zijn kinderen hulp zal bieden opdat zij niet nog meer van de juiste weg afdwalen. En hiermee willen wij o­ns bezig houden.
Verder lezen