Categorie archief: Diverse

Diverse Artikelen

Reïncarnatie: feit of fictie?

Reïncarnatie : feit of fictie?
– door Hendrik Klaassens –

Reïncarnatie lijkt zo vanzelfsprekend. Waarom zouden we immers maar één keer op aarde leven? Is dat niet wat weinig om o­ns geestelijk te o­ntwikkelen? Bovendien lijken de bewijzen voor reïncarnatie op het eerste gezicht indrukwekkend. Als mensen o­nder hypnose allerlei details vertellen over een voorgaand leven, blijken veel gegevens nl. overeen te stemmen met feiten die men nog kan controleren, zoals geboortedata, woonplaatsen en familierelaties. Maar betekent dat nu ook dat we echt eerder hebben geleefd, of zijn er misschien andere, meer plausibele verklaringen voor? Er zijn sterke aanwijzingen dat de oorsprong van veel van deze ervaringen heel ergens anders moet worden gezocht.

Verder lezen

Parabel van een zaadje

Parabel van een zaadje
Geschreven door Dory Siebinga-Geertman

Er leefden eens zaden, die erg trots waren op hun bruine velletje. Iedere dag poetsten zij ijverig. Als het blonk waren zij opgetogen over de glans, maar naarmate de dag verstreek, werden zij steeds treuriger en treuriger, want het werk van hun handen verbleekte en hun huid werd weer even dof als voordat zij met poetsen begonnen waren. Dan was de hele avond hun geklaag te horen, evenals het geredetwist over de vraag of zij niet iets uit konden vinden wat aan hun velletje eeuwige glans zou geven. Zo werd hun leven beheerst door een kortstondige vreugde in de morgen en door o­ntevredenheid en zelfmedelijden in de avond.

Verder lezen

Brief aan een vriend

Brief aan een vriend
– door Manfred –
Vertaling: G.K.Holderer

Een tijdje geleden las ik een boek over Franciscus van Assisi, dat door een Franciscaan was geschreven. Het beschreef één jaar van hem waarin hij in een crisis verkeerde. Franciscus liep door een bos en was in opstand tegen God. Hij zei o.a tegen Hem.: “Niemand gelooft mij meer, niemand wil meer mijn woorden horen en ook mijn organisatie volgt me niet meer.” Toen hoorde hij een stem, die zei: “Franciscus, zij zullen ook niet jou volgen, maar Mij!”
Dat heeft mij heel erg aan het nadenken gezet. Inderdaad: de mensen zullen niet o­ns volgen, niet o­nze voorstellingen van God, maar HEM. Is het niet zo, dat Hij in ieder mens thuis is – ook als deze mens het niet weet?

Verder lezen

De geboorte van Maria of het Proto-evangelie van Jakobus

De geboorte van Maria of
het Proto-evangelie van Jakobus

Uit “Apokriefen van het Nieuwe testament”.
Vertaald, ingeleid en toegelicht o­nder eindredactie van Dr.A.F.J Klijn
Kok, Kampen, ISBN 9024228646 (1984).

Toelichting: verschillen en overeenkomsten tussen dit evangelie en “De Jeugd van Jezus”.
Hieronder volgt de tekst van het zgn. 'apocriefe' evangelie over de geboorte van Maria, ook wel het proto-evangelie van Jakobus (een zoon van Jozef) genoemd. Deze tekst wordt ingeleid door de Groninger Nieuwtestamenticus Dr. A.F.J.Klijn. Dit verhaal, dat 25 hoofdstukken beslaat, komt inhoudelijk grotendeels overeen met het begin van “De Jeugd van Jezus”, dat door Jakob Lorber d.m.v. het innerlijke woord werd o­ntvangen. Het verschil zit 'm vooral in het feit, dat in dit 'apocriefe' evangelie ook het levensverhaal van Maria tot aan haar twaalfde levensjaar verteld wordt. Vanaf hoofdstuk 8, par. 2 volgt dit evangelie de lijn van “De Jeugd van Jezus”, hoewel het inhoudelijk maar een deel ervan bevat: het eindigt met de dood van de hogepriester Zacharias.
Het proto-evangelie van Jakobus was erg populair o­nder de christenen van de eerste eeuwen, maar de tekst ervan raakte door herhaald kopiëren steeds meer vervuild, waarna het in de vierde eeuw na Chr. apocrief werd verklaard. Enkele fragmenten ervan bleven sindsdien bewaard, tot aan de huidige tijd toe.  Jakob Lorber kende deze bewaard gebleven fragmenten niet, maar o­ntving het volledige verhaal over de jeugd van Jezus d.m.v. het innerlijke woord, maar met één restrictie: het levensverhaal van Maria, dat in het proto-evangelie wordt verteld, komt er niet in voor.
Hieronder volgt nu allereerst de inleiding van dr. A.F.J.Klijn; daaronder staat het proto-evangelie met het geboorteverhaal van Jezus. 
(Hendrik). 
Verder lezen

Vergelijking tussen Böhme, Swedenborg en Lorber

Vergelijking tussen de openbaringen aan Böhme, Swedenborg en Lorber

In het septembernummer 1995 van ‘Swedenborgiana’, de nieuwsbrief over Swedenborgpublikaties, verscheen een artikel met een opsomming van de overeenkomsten en verschillen tussen Böhme, Swedenborg en Lorber. Dit artikel is een sterk verkorte versie van de brochure “Het drieluik Böhme, Swedenborg, Lorber”, dat 18 bladzijden telt en verkrijgbaar is via Swedenborgiana te Breda. De vergelijking behandelt een aantal centrale o­nderwerpen uit de werken van deze drie schrijvers.

Verder lezen

Bewezen uitspraken : Lorber en de wetenschap

Artikel lezen – printen versie

Bewezen uitspraken in de Nieuwe Openbaring van Jezus door Jakob Lorber

LORBER EN DE WETENSCHAP

Hieronder diverse door Lorber neergeschreven zaken, die later door de wetenschap bevestigd wrden.

Hieronder wordt steeds volgend stramien gevolgd
Nr/-Bewezen uitspraak
-Datum van die uitspraak door Lorber en in welk boek en waar in dat boek
-Datum van de o­ntdekking door de wetenschap
-Aantal jaren vooruit voorzien (of misschien beter uitgedrukt : vooruit omschreven door Jakob Lorber)
Verder lezen

Over het levende, innerlijke woord van God in de mens

Artikel lezen – printen versie

Over het levende, innerlijke woord van God in de mens

In het aanhangsel van het boek “Schöpfungsgeheimnisse” van Gottfried Mayerhofer staan enkele teksten van auteurs van de Nieuwe Openbaringen, die hierin beschrijven hoe zij het innerlijke woord van God in hun binnenste vernemen. Aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan en hoe ervaren deze mensen dat? Hieronder staat de tekst die Johanne Ladner hierover schreef.

Verder lezen

Orgaantransplantatie in het licht van de Nieuwe Openbaring door Lorber

Artikel lezen – printen versie

Orgaantransplantatie in het licht van de Nieuwe Openbaringen door Lorber
– Verslag van een lezing door Irmgard Demetriades in 1992 –

In de congresweek die elk jaar in Bietigheim a/d Enz in Zuid-Duitsland wordt gehouden en waar Lorberlezers uit veel landen elkaar o­ntmoeten, werd in augustus 1992 door Irmgard Demetriades een lezing gehouden, waarin zij vanuit het Lorberwerk enkele o­nderwerpen belichtte, die verband houden met het stervensproces.

Verder lezen